Topics

  • HOME
  • TOPICS
  • Topics
Original Article
Tenofovir alafenamide treatment may not worsen the lipid profile of chronic hepatitis B patients: A propensity score-matched analysis
Joonho Jeong, Jung Woo Shin, Seok Won Jung, Eun Ji Park, Neung Hwa Park
Clin Mol Hepatol. 2022;28(2):254-264.   Published online December 28, 2021
View: 3172   Download: 240  Citations: 8
1661
Cause of death and cause-specific mortality for primary liver cancer in South Korea: A nationwide population-based study in hepatitis B virus-endemic area
Bo Hyun Kim, Dahhay Lee, Kyu-Won Jung, Young-Joo Won, Hyunsoon Cho
Clin Mol Hepatol. 2022;28(2):242-253.   Published online February 7, 2022
View: 3046   Download: 90  Citations: 6
1655
Galectin-3 inhibits cardiac contractility via a tumor necrosis factor alpha-dependent mechanism in cirrhotic rats
Ki Tae Yoon, Hongqun Liu, Jing Zhang, Sojung Han, Samuel S. Lee
Clin Mol Hepatol. 2022;28(2):232-241.   Published online January 5, 2022
View: 2966   Download: 87  Citations: 2
1623
Association between serum tumor necrosis factor-α and sarcopenia in liver cirrhosis
Ji Won Han, Da In Kim, Hee Chul Nam, U Im Chang, Jin Mo Yang, Do Seon Song
Clin Mol Hepatol. 2022;28(2):219-231.   Published online July 20, 2021
View: 17158   Download: 274  Citations: 7
Surgery versus radiofrequency ablation in patients with Child- Pugh class-A/single small (≤3 cm) hepatocellular carcinoma
Jungnam Lee, Young-Joo Jin, Seung Kak Shin, Jung Hyun Kwon, Sang Gyune Kim, Young Ju Suh, Yujin Jeong, Jung Hwan Yu, Jin-Woo Lee, Oh Sang Kwon, Soon Woo Nahm, Young Seok Kim
Clin Mol Hepatol. 2022;28(2):207-218.   Published online November 24, 2021
View: 3382   Download: 192  Citations: 11
1656
Prevalence trends of non-alcoholic fatty liver disease among young men in Korea: A Korean military population-based cross-sectional study
Jaejun Lee, Taeyun Kim, Hyun Yang, Si Hyun Bae
Clin Mol Hepatol. 2022;28(2):196-206.   Published online January 13, 2022
View: 3459   Download: 172  Citations: 8
1648
Protective association of Klotho rs495392 gene polymorphism against hepatic steatosis in non-alcoholic fatty liver disease patients
Wen-Yue Liu, Xiaofang Zhang, Gang Li, Liang-Jie Tang, Pei-Wu Zhu, Rafael S. Rios, Kenneth I. Zheng, Hong-Lei Ma, Xiao-Dong Wang, Qiuwei Pan, Robert J. de Knegt, Luca Valenti, Mohsen Ghanbari, Ming-Hua Zheng
Clin Mol Hepatol. 2022;28(2):183-195.   Published online November 28, 2021
View: 3302   Download: 185  Citations: 2
Editorial
Dyslipidemia in chronic hepatitis B patients on tenofovir alafenamide: Facts and puzzles
Hung-Yao Lin, Tai-Chung Tseng
Clin Mol Hepatol. 2022;28(2):181-182.   Published online February 21, 2022
View: 2286   Download: 92  Citation: 1
1628
Leaky gut-derived tumor necrosis factor-α causes sarcopenia in patients with liver cirrhosis
Takumi Kawaguchi, Takuji Torimura
Clin Mol Hepatol. 2022;28(2):177-180.   Published online August 26, 2021
View: 3049   Download: 133  Citation: 1
Surgical resection versus ablation for early hepatocellular carcinoma: The debate is still open
Bo Hyun Kim
Clin Mol Hepatol. 2022;28(2):174-176.   Published online January 26, 2022
View: 2322   Download: 94  Citation: 1
Review
1652
Cost-effectiveness of chronic hepatitis C screening and treatment
Hye Won Lee, Hankil Lee, Beom Kyung Kim, Young Chang, Jae Young Jang, Do Young Kim
Clin Mol Hepatol. 2022;28(2):164-173.   Published online December 27, 2021
View: 3116   Download: 137  Citations: 3
1644
MAFLD enhances clinical practice for liver disease in the Asia-Pacific region
Takumi Kawaguchi, Tsubasa Tsutsumi, Dan Nakano, Mohammed Eslam, Jacob George, Takuji Torimura
Clin Mol Hepatol. 2022;28(2):150-163.   Published online November 10, 2021
View: 4504   Download: 299  Citations: 27
1641
Approaches to quantifying hepatitis B virus covalently closed circular DNA
Henrik Zhang, Thomas Tu
Clin Mol Hepatol. 2022;28(2):135-149.   Published online October 22, 2021
View: 4950   Download: 319  Citations: 6
1636
The role of transjugular intrahepatic portosystemic shunt in patients with portal hypertension: Advantages and pitfalls
Hae Lim Lee, Sung Won Lee
Clin Mol Hepatol. 2022;28(2):121-134.   Published online September 27, 2021
View: 4225   Download: 301  Citations: 3
Snapshot
1650
Current status and outcome of liver transplantation in South Korea
Ho Joong Choi
Clin Mol Hepatol. 2022;28(1):117-119.   Published online December 7, 2021
View: 3145   Download: 72  Citations: 3
Original Article
1639
Nonalcoholic fatty liver disease and early prediction of gestational diabetes mellitus using machine learning methods
Seung Mi Lee, Suhyun Hwangbo, Errol R. Norwitz, Ja Nam Koo, Ig Hwan Oh, Eun Saem Choi, Young Mi Jung, Sun Min Kim, Byoung Jae Kim, Sang Youn Kim, Gyoung Min Kim, Won Kim, Sae Kyung Joo, Sue Shin, Chan-Wook Park, Taesung Park, Joong Shin Park
Clin Mol Hepatol. 2022;28(1):105-116.   Published online October 15, 2021
View: 4333   Download: 161  Citations: 4
1643
A cost-effectiveness study of universal screening for hepatitis C virus infection in South Korea: A societal perspective
Hye-Lin Kim, Kyung-Ah Kim, Gwang Hyun Choi, Eun Sun Jang, Moran Ki, Hwa Young Choi, Sook-Hyang Jeong
Clin Mol Hepatol. 2022;28(1):91-104.   Published online November 5, 2021
View: 7697   Download: 151  Citations: 6
1642
U-shaped relationship between urea level and hepatic decompensation in chronic liver diseases
Huapeng Lin, Grace Lai-Hung Wong, Xinrong Zhang, Terry Cheuk-Fung Yip, Ken Liu, Yee Kit Tse, Vicki Wing-Ki Hui, Jimmy Che-To Lai, Henry Lik-Yuen Chan, Vincent Wai-Sun Wong
Clin Mol Hepatol. 2022;28(1):77-90.   Published online November 5, 2021
View: 3509   Download: 112  Citations: 7
1638
Cervicocerebral atherosclerosis and its hepatic and coronary risk factors in patients with liver cirrhosis
Jihyun An, Hyung-Don Kim, Seon-Ok Kim, Ha Il Kim, Gi-Won Song, Han Chu Lee, Ju Hyun Shim
Clin Mol Hepatol. 2022;28(1):67-76.   Published online October 12, 2021
View: 3447   Download: 161  Citations: 2
1633
Systematic review with meta-analysis: Non-alcoholic fatty liver disease and the association with pregnancy outcomes
Hydar El Jamaly, Guy D Eslick, Martin Weltman
Clin Mol Hepatol. 2022;28(1):52-66.   Published online September 17, 2021
View: 4695   Download: 188  Citations: 4
Editorial
Non-alcoholic fatty liver disease in pregnancy, paving the way for adverse pregnancy outcome risk assessment
Ja-Young Kwon
Clin Mol Hepatol. 2022;28(1):50-51.   Published online November 22, 2021
View: 2634   Download: 81
Nonalcoholic fatty liver disease-based risk prediction of adverse pregnancy outcomes: Ready for prime time?
Seung Mi Lee, Won Kim
Clin Mol Hepatol. 2022;28(1):47-49.   Published online November 30, 2021
View: 2725   Download: 92  Citations: 2
Review
1626
Current knowledge about biomarkers of acute kidney injury in liver cirrhosis
Han Ah Lee, Yeon Seok Seo
Clin Mol Hepatol. 2022;28(1):31-46.   Published online August 2, 2021
View: 4584   Download: 249  Citations: 4
1624
Toward a complete cure for chronic hepatitis B: Novel therapeutic targets for hepatitis B virus
Sun Woong Kim, Jun Sik Yoon, Minjong Lee, Yuri Cho
Clin Mol Hepatol. 2022;28(1):17-30.   Published online July 20, 2021
View: 6844   Download: 538  Citations: 20
1637
The management of post-transplantation recurrence of hepatocellular carcinoma
Luckshi Rajendran, Tommy Ivanics, Marco PAW Claasen, Hala Muaddi, Gonzalo Sapisochin
Clin Mol Hepatol. 2022;28(1):1-16.   Published online October 5, 2021
View: 5233   Download: 257  Citations: 10
Snapshot
1635
History and future of hepatitis B virus control in South Korea
Do Young Kim
Clin Mol Hepatol. 2021;27(4):620-622.   Published online September 23, 2021
View: 4778   Download: 127  Citations: 4
Letter to the Editor
1631
Impact of branched-chain amino acids and frailty on the management of lenvatinib-related fatigue in patients with hepatocellular carcinoma
Shigeo Shimose, Shunji Koya, Takumi Kawaguchi, Keisuke Hirota, Sachiyo Yoshio, Takashi Niizeki, Hiroo Matsuse, Takuji Torimura
Clin Mol Hepatol. 2021;27(4):616-619.   Published online September 13, 2021
View: 3188   Download: 182  Citations: 2
Original Article
1630
Cost-effectiveness and long-term outcomes of liver transplantation using hepatitis B core antibody-positive grafts with hepatitis B immunoglobulin prophylaxis in Korea
Kyeong Deok Kim, Ji Eun Lee, Jong Man Kim, Okjoo Lee, Na Young Hwang, Jinsoo Rhu, Gyu-Seong Choi, Kyunga Kim, Jae-Won Joh
Clin Mol Hepatol. 2021;27(4):603-615.   Published online September 8, 2021
View: 3589   Download: 122
1625
Impact of everolimus on survival after liver transplantation for hepatocellular carcinoma
Incheon Kang, Jae Geun Lee, Sung Hoon Choi, Hyun Jeong Kim, Dai Hoon Han, Gi Hong Choi, Myoung Soo Kim, Jin Sub Choi, Soon Il Kim, Dong Jin Joo
Clin Mol Hepatol. 2021;27(4):589-602.   Published online July 23, 2021
View: 3968   Download: 211  Citations: 14
1622
Sofosbuvir/velpatasvir plus ribavirin for Child-Pugh B and Child-Pugh C hepatitis C virus-related cirrhosis
Chen-Hua Liu, Chi-Yi Chen, Wei-Wen Su, Chun-Jen Liu, Ching-Chu Lo, Ke-Jhang Huang, Jyh-Jou Chen, Kuo-Chih Tseng, Chi-Yang Chang, Cheng-Yuan Peng, Yu-Lueng Shih, Chia-Sheng Huang, Wei-Yu Kao, Sheng-Shun Yang, Ming-Chang Tsai, Jo-Hsuan Wu, Po-Yueh Chen, Pei-Yuan Su, Jow-Jyh Hwang, Yu-Jen Fang, Pei-Lun Lee, Chi-Wei Tseng, Fu-Jen Lee, Hsueh-Chou Lai, Tsai-Yuan Hsieh, Chun-Chao Chang, Chung-Hsin Chang, Yi-Jie Huang, Jia-Horng Kao
Clin Mol Hepatol. 2021;27(4):575-588.   Published online July 13, 2021
View: 6709   Download: 973  Citations: 6

Clinical and
Molecular
Hepatology

Print ISSN: 2287-2728
Online ISSN: 2287-285X

Editorial Office
The Korean Association for the Study of the Liver
Room A1210, 53 Mapo-daero(MapoTrapalace, Dowha-dong), Mapo-gu, Seoul, 04158, Korea
TEL: +82-2-703-0051   FAX: +82-2-703-0071    E-mail: kasl@kams.or.kr
Copyright © The Korean Association for the Study of the Liver.         
COUNTER
TODAY : 954
TOTAL : 1295388
Close layer