Review

  • HOME
  • ARTICLE CATEGORY
  • Review
Review
1770
Chronic hepatitis B with concurrent metabolic dysfunction-associated fatty liver disease: Challenges and perspectives
Shang-Chin Huang, Chun-Jen Liu
Clin Mol Hepatol. 2023;29(2):320-331.   Published online February 1, 2023
View: 1423   Download: 191  Citation: 1
1769
Neuropilins as potential biomarkers in hepatocellular carcinoma: a systematic review of basic and clinical implications
Paula Fernández-Palanca, Tania Payo-Serafín, Carolina Méndez-Blanco, Beatriz San-Miguel, María J. Tuñón, Javier González-Gallego, José L. Mauriz
Clin Mol Hepatol. 2023;29(2):293-319.   Published online February 1, 2023
View: 1148   Download: 74
Utility of combining PIVKA-II and AFP in the surveillance and monitoring of hepatocellular carcinoma in the Asia-Pacific region
Do Young Kim, Bao Nguyen Toan, Chee-Kiat Tan, Irsan Hasan, Lyana Setiawan, Ming-Lung Yu, Namiki Izumi, Nguyen Nguyen Huyen, Pierce Kah-Hoe Chow, Rosmawati Mohamed, Stephen Lam Chan, Tawesak Tanwandee, Teng-Yu Lee, Thi Thanh Nguyen Hai, Tian Yang, Woo-Chang Lee, Henry Lik Yuen Chan
Clin Mol Hepatol. 2023;29(2):277-292.   Published online January 30, 2023
View: 1782   Download: 267  Citations: 3
1764
The role of different viral biomarkers on the management of chronic hepatitis B
Lung-Yi Mak, Rex Wan-Hin Hui, James Fung, Wai Kay Seto, Man-Fung Yuen
Clin Mol Hepatol. 2023;29(2):263-276.   Published online January 19, 2023
View: 1395   Download: 172  Citation: 1
1797
Overview of Asian clinical practice guidelines for the management of hepatocellular carcinoma: An Asian perspective comparison
Yuri Cho, Bo Hyun Kim, Joong-Won Park
Clin Mol Hepatol. 2023;29(2):252-262.   Published online March 10, 2023
View: 1176   Download: 128
1813
Clinical practice guidelines and real-life practice in hepatocellular carcinoma: A Japanese perspective
Hironori Koga, Hideki Iwamoto, Hiroyuki Suzuki, Shigeo Shimose, Masahito Nakano, Takumi Kawaguchi
Clin Mol Hepatol. 2023;29(2):242-251.   Published online March 20, 2023
View: 1180   Download: 121
Clinical practice guidelines and real-life practice in hepatocellular carcinoma: A Taiwan perspective
Tung-Hung Su, Chih-Horng Wu, Tsung-Hao Liu, Cheng-Maw Ho, Chun-Jen Liu
Clin Mol Hepatol. 2023;29(2):230-241.   Published online January 30, 2023
View: 1844   Download: 222  Citations: 4
1758
Clinical practice guidelines and real-life practice on hepatocellular carcinoma: A the Hong Kong perspective
Rex Wan-Hin Hui, Lung-Yi Mak, Tan-To Cheung, Victor Ho-Fun Lee, Wai-Kay Seto, Man-Fung Yuen
Clin Mol Hepatol. 2023;29(2):217-229.   Published online December 28, 2022
View: 1666   Download: 164  Citations: 3
1755
Clinical practice guidelines and real-life practice in hepatocellular carcinoma: A Chinese perspective
Diyang Xie, Jieyi Shi, Jian Zhou, Jia Fan, Qiang Gao
Clin Mol Hepatol. 2023;29(2):206-216.   Published online December 22, 2022
View: 1793   Download: 253  Citations: 2
1761
Clinical practice guideline and real-life practice in hepatocellular carcinoma: A Korean perspective
Myung Ji Goh, Dong Hyun Sinn, Jong Man Kim, Min Woo Lee, Dong Ho Hyun, Jeong Il Yu, Jung Yong Hong, Moon Seok Choi
Clin Mol Hepatol. 2023;29(2):197-205.   Published online January 5, 2023
View: 1573   Download: 145  Citations: 3
1710
Hepatocellular carcinoma surveillance in patients with non-alcoholic fatty liver disease
Karim Seif El Dahan, Darine Daher, Amit G. Singal
Clin Mol Hepatol. 2023;29(Suppl):S207-S219.   Published online September 14, 2022
View: 4529   Download: 114  Citations: 3
1721
Preventive strategy for nonalcoholic fatty liver disease-related hepatocellular carcinoma
Yuri Cho, Bo Hyun Kim, Joong-Won Park
Clin Mol Hepatol. 2023;29(Suppl):S220-S227.   Published online November 10, 2022
View: 1369   Download: 91  Citation: 1
1726
Non-alcoholic fatty liver disease: the pathologist’s perspective
Wei-Qiang Leow, Anthony Wing-Hung Chan, Paulo Giovanni L. Mendoza, Regina Lo, Kihan Yap, Haeryoung Kim
Clin Mol Hepatol. 2023;29(Suppl):S302-S318.   Published online November 15, 2022
View: 1798   Download: 185
1728
Noninvasive serum biomarkers for liver fibrosis in NAFLD: current and future
Tina Reinson, Ryan M. Buchanan, Christopher D. Byrne
Clin Mol Hepatol. 2023;29(Suppl):S157-S170.   Published online November 22, 2022
View: 1538   Download: 212  Citation: 1
1729
Causes and risk profiles of mortality among individuals with nonalcoholic fatty liver disease
Peter Konyn, Aijaz Ahmed, Donghee Kim
Clin Mol Hepatol. 2023;29(Suppl):S43-S57.   Published online November 22, 2022
View: 1454   Download: 104  Citations: 3
1735
MAFLD: How is it different from NAFLD?
Cameron Gofton, Yadhavan Upendran, Ming-Hua Zheng, Jacob George
Clin Mol Hepatol. 2023;29(Suppl):S17-S31.   Published online November 29, 2022
View: 2719   Download: 454  Citations: 2
1737
Screening strategy for non-alcoholic fatty liver disease
Saisai Zhang, Lung-Yi Mak, Man-Fung Yuen, Wai-Kay Seto
Clin Mol Hepatol. 2023;29(Suppl):S103-S122.   Published online November 30, 2022
View: 1791   Download: 147  Citation: 1
1738
Genetics in non-alcoholic fatty liver disease: The role of risk alleles through the lens of immune response
Silvia Sookoian, Carlos J. Pirola
Clin Mol Hepatol. 2023;29(Suppl):S184-S195.   Published online December 5, 2022
View: 1540   Download: 129  Citations: 3
1739
Comparison between obese and non-obese nonalcoholic fatty liver disease
Wah-Kheong Chan
Clin Mol Hepatol. 2023;29(Suppl):S58-S67.   Published online December 5, 2022
View: 1532   Download: 129  Citation: 1
1740
Interaction between sarcopenia and nonalcoholic fatty liver disease
Sae Kyung Joo, Won Kim
Clin Mol Hepatol. 2023;29(Suppl):S68-S78.   Published online December 5, 2022
View: 1726   Download: 199  Citations: 5
1741
Identification of high-risk subjects in nonalcoholic fatty liver disease
Christiane Stern, Laurent Castera
Clin Mol Hepatol. 2023;29(Suppl):S196-S206.   Published online December 5, 2022
View: 2736   Download: 223  Citations: 2
1742
Non-invasive imaging biomarkers for liver steatosis in non-alcoholic fatty liver disease: present and future
Asako Nogami, Masato Yoneda, Michihiro Iwaki, Takashi Kobayashi, Yasushi Honda, Yuji Ogawa, Kento Imajo, Satoru Saito, Atsushi Nakajima
Clin Mol Hepatol. 2023;29(Suppl):S123-S135.   Published online December 12, 2022
View: 1432   Download: 133  Citation: 1
1744
Noninvasive imaging biomarkers for liver fibrosis in nonalcoholic fatty liver disease: current and future
Jung Hwan Yu, Han Ah Lee, Seung Up Kim
Clin Mol Hepatol. 2023;29(Suppl):S136-S149.   Published online December 12, 2022
View: 1372   Download: 131  Citations: 2
Non-invasive biomarkers for liver inflammation in non-alcoholic fatty liver disease: present and future
Terry Cheuk-Fung Yip, Fei Lyu, Huapeng Lin, Guanlin Li, Pong-Chi Yuen, Vincent Wai-Sun Wong, Grace Lai-Hung Wong
Clin Mol Hepatol. 2023;29(Suppl):S171-S183.   Published online December 12, 2022
View: 1746   Download: 180  Citation: 1
Risk factors in nonalcoholic fatty liver disease
Eunji Ko, Eileen L. Yoon, Dae Won Jun
Clin Mol Hepatol. 2023;29(Suppl):S79-S85.   Published online December 14, 2022
View: 1673   Download: 142  Citations: 4
1747
Surveillance of the progression and assessment of treatment endpoints for nonalcoholic steatohepatitis
Yi-wen Shi, Jian-Gao Fan
Clin Mol Hepatol. 2023;29(Suppl):S228-S243.   Published online December 14, 2022
View: 1160   Download: 77
1748
Global incidence and prevalence of nonalcoholic fatty liver disease
Margaret LP Teng, Cheng Han Ng, Daniel Q. Huang, Kai En Chan, Darren JH Tan, Wen Hui Lim, Ju Dong Yang, Eunice Tan, Mark D. Muthiah
Clin Mol Hepatol. 2023;29(Suppl):S32-S42.   Published online December 14, 2022
View: 1897   Download: 163  Citations: 5
1749
Eating, diet, and nutrition for the treatment of non-alcoholic fatty liver disease
Georg Semmler, Christian Datz, Michael Trauner
Clin Mol Hepatol. 2023;29(Suppl):S244-S260.   Published online December 14, 2022
View: 1954   Download: 174  Citations: 2
1754
Bariatric surgery for non-alcoholic fatty liver disease: Indications and post-operative management
Anja Geerts, Sander Lefere
Clin Mol Hepatol. 2023;29(Suppl):S276-S285.   Published online December 22, 2022
View: 1170   Download: 76

Clinical and
Molecular
Hepatology

Print ISSN: 2287-2728
Online ISSN: 2287-285X

Editorial Office
The Korean Association for the Study of the Liver
Room A1210, 53 Mapo-daero(MapoTrapalace, Dowha-dong), Mapo-gu, Seoul, 04158, Korea
TEL: +82-2-703-0051   FAX: +82-2-703-0071    E-mail: kasl@kams.or.kr
Copyright © The Korean Association for the Study of the Liver.         
COUNTER
TODAY : 265
TOTAL : 1298952
Close layer