Search

  • HOME
  • Search
Letter to the Editor
Similar respiratory function including chronic obstructive pulmonary disease between non-alcoholic fatty liver disease and metabolic dysfunction-associated steatotic liver disease
Tsubasa Tsutsumi, Dan Nakano, Machiko Kawaguchi, Hirokazu Takahashi, Takumi Kawaguchi
Clin Mol Hepatol. 2024;30(2):266-268.   Published online January 30, 2024
View: 707   Download: 28
1878
Changing from NAFLD to MASLD: Similar prognosis of patients with HCC under atezolizumab/bevacizumab treatment between NAFLD and MASLD
Hiroyuki Suzuki, Shigeo Shimose, Hideki Iwamoto, Takashi Niizeki, Takumi Kawaguchi
Clin Mol Hepatol. 2024;30(2):263-265.   Published online January 18, 2024
View: 956   Download: 76
Editorial
1884
Steatotic liver disease: Know your enemies
Lung-Yi Mak
Clin Mol Hepatol. 2024;30(2):171-173.   Published online February 2, 2024
View: 741   Download: 42  Crossref: 1
Snapshot
1861
Recent updates on pharmacologic therapy in non-alcoholic fatty liver disease
Young Chang, Soung Won Jeong, Jae Young Jang
Clin Mol Hepatol. 2024;30(1):129-133.   Published online October 13, 2023
View: 1439   Download: 105
Correspondence
Correspondence on Letter regarding “Waiting for the changes after the adoption of steatotic liver disease”
Eileen L. Yoon, Dae Won Jun
Clin Mol Hepatol. 2024;30(1):126-128.   Published online November 28, 2023
View: 1035   Download: 33
Correspondence on Letter regarding “Assessing the performance of ChatGPT in answering questions regarding cirrhosis and hepatocellular carcinoma”
Yee Hui Yeo, Ju Dong Yang
Clin Mol Hepatol. 2024;30(1):124-125.   Published online November 14, 2023
View: 1007   Download: 39
Letter to the Editor
Letter regarding “Waiting for the changes after the adoption of steatotic liver disease”
Kuo Chao Yew, Sunny H. Wong, Vincent Wai-Sun Wong, Hazel H. Oon
Clin Mol Hepatol. 2024;30(1):118-120.   Published online November 14, 2023
View: 1546   Download: 45  Web of Science: 1
Letter 2 regarding “Assessing the performance of ChatGPT in answering questions regarding cirrhosis and hepatocellular carcinoma”
Yiwen Zhang, Liwei Wu, Zepeng Mu, Linlin Ren, Ying Chen, Hanyun Liu, Lili Xu, Yangang Wang, Yaxing Wang, Susan Cheng, Yih Chung Tham, Bin Sheng, Tien Yin Wong, Hongwei Ji
Clin Mol Hepatol. 2024;30(1):113-117.   Published online November 10, 2023
View: 1237   Download: 63  Web of Science: 1  Crossref: 1
Original Article
1752
The independent effect of exercise on biopsy-proven non-alcoholic fatty liver disease: A systematic review
George Chen, Bubu Banini, Albert Do, Joseph K. Lim
Clin Mol Hepatol. 2023;29(Suppl):S319-S332.   Published online December 14, 2022
View: 2992   Download: 97  Web of Science: 3  Crossref: 4
Review
1726
Non-alcoholic fatty liver disease: the pathologist’s perspective
Wei-Qiang Leow, Anthony Wing-Hung Chan, Paulo Giovanni L. Mendoza, Regina Lo, Kihan Yap, Haeryoung Kim
Clin Mol Hepatol. 2023;29(Suppl):S302-S318.   Published online November 15, 2022
View: 4610   Download: 263  Web of Science: 5  Crossref: 6
The effects of moderate alcohol consumption on non-alcoholic fatty liver disease
Hyunwoo Oh, Won Sohn, Yong Kyun Cho
Clin Mol Hepatol. 2023;29(Suppl):S261-S267.   Published online December 22, 2022
View: 2855   Download: 104  Web of Science: 4  Crossref: 4
1721
Preventive strategy for nonalcoholic fatty liver disease-related hepatocellular carcinoma
Yuri Cho, Bo Hyun Kim, Joong-Won Park
Clin Mol Hepatol. 2023;29(Suppl):S220-S227.   Published online November 10, 2022
View: 3244   Download: 128  Web of Science: 2  Crossref: 2
1710
Hepatocellular carcinoma surveillance in patients with non-alcoholic fatty liver disease
Karim Seif El Dahan, Darine Daher, Amit G. Singal
Clin Mol Hepatol. 2023;29(Suppl):S207-S219.   Published online September 14, 2022
View: 6902   Download: 160  Web of Science: 4  Crossref: 6
1741
Identification of high-risk subjects in nonalcoholic fatty liver disease
Christiane Stern, Laurent Castera
Clin Mol Hepatol. 2023;29(Suppl):S196-S206.   Published online December 5, 2022
View: 5182   Download: 270  Web of Science: 8  Crossref: 8
Non-invasive biomarkers for liver inflammation in non-alcoholic fatty liver disease: present and future
Terry Cheuk-Fung Yip, Fei Lyu, Huapeng Lin, Guanlin Li, Pong-Chi Yuen, Vincent Wai-Sun Wong, Grace Lai-Hung Wong
Clin Mol Hepatol. 2023;29(Suppl):S171-S183.   Published online December 12, 2022
View: 4146   Download: 251  Web of Science: 5  Crossref: 5
1744
Noninvasive imaging biomarkers for liver fibrosis in nonalcoholic fatty liver disease: current and future
Jung Hwan Yu, Han Ah Lee, Seung Up Kim
Clin Mol Hepatol. 2023;29(Suppl):S136-S149.   Published online December 12, 2022
View: 3598   Download: 210  Web of Science: 13  Crossref: 11
1742
Non-invasive imaging biomarkers for liver steatosis in non-alcoholic fatty liver disease: present and future
Asako Nogami, Masato Yoneda, Michihiro Iwaki, Takashi Kobayashi, Yasushi Honda, Yuji Ogawa, Kento Imajo, Satoru Saito, Atsushi Nakajima
Clin Mol Hepatol. 2023;29(Suppl):S123-S135.   Published online December 12, 2022
View: 3594   Download: 186  Web of Science: 5  Crossref: 6
1737
Screening strategy for non-alcoholic fatty liver disease
Saisai Zhang, Lung-Yi Mak, Man-Fung Yuen, Wai-Kay Seto
Clin Mol Hepatol. 2023;29(Suppl):S103-S122.   Published online November 30, 2022
View: 4207   Download: 221  Web of Science: 12  Crossref: 14
1762
Nonalcoholic fatty liver disease and non-liver comorbidities
Richie Manikat, Mindie H. Nguyen
Clin Mol Hepatol. 2023;29(Suppl):s86-s102.   Published online January 5, 2023
View: 4456   Download: 192  Web of Science: 7  Crossref: 8
Risk factors in nonalcoholic fatty liver disease
Eunji Ko, Eileen L. Yoon, Dae Won Jun
Clin Mol Hepatol. 2023;29(Suppl):S79-S85.   Published online December 14, 2022
View: 4008   Download: 222  Web of Science: 15  Crossref: 18
1739
Comparison between obese and non-obese nonalcoholic fatty liver disease
Wah-Kheong Chan
Clin Mol Hepatol. 2023;29(Suppl):S58-S67.   Published online December 5, 2022
View: 4593   Download: 249  Web of Science: 10  Crossref: 13
1729
Causes and risk profiles of mortality among individuals with nonalcoholic fatty liver disease
Peter Konyn, Aijaz Ahmed, Donghee Kim
Clin Mol Hepatol. 2023;29(Suppl):S43-S57.   Published online November 22, 2022
View: 3498   Download: 151  Web of Science: 13  Crossref: 13
1748
Global incidence and prevalence of nonalcoholic fatty liver disease
Margaret LP Teng, Cheng Han Ng, Daniel Q. Huang, Kai En Chan, Darren JH Tan, Wen Hui Lim, Ju Dong Yang, Eunice Tan, Mark D. Muthiah
Clin Mol Hepatol. 2023;29(Suppl):S32-S42.   Published online December 14, 2022
View: 7762   Download: 359  Web of Science: 52  Crossref: 67
Non-alcoholic fatty liver disease: Definition and subtypes
Seul Ki Han, Soon Koo Baik, Moon Young Kim
Clin Mol Hepatol. 2023;29(suppl):S5-S16.   Published online December 28, 2022
View: 5699   Download: 457  Web of Science: 22  Crossref: 22
Correspondence
Correspondence on Letter regarding “Risk factors in nonalcoholic fatty liver disease”
Eileen L. Yoon, Dae Won Jun
Clin Mol Hepatol. 2023;29(4):1050-1051.   Published online August 29, 2023
View: 1266   Download: 33
Original Article
1838
Association of Visceral Fat Obesity, Sarcopenia, and Myosteatosis with Non-Alcoholic Fatty Liver Disease without Obesity
Hong-Kyu Kim, Sung-Jin Bae, Min Jung Lee, Eun Hee Kim, Hana Park, Hwi Seung Kim, Yun Kyung Cho, Chang Hee Jung, Woo Je Lee, Jaewon Choe
Clin Mol Hepatol. 2023;29(4):987-1001.   Published online July 5, 2023
View: 3236   Download: 247  Web of Science: 5  Crossref: 7
Editorial
Lean or Non-obese Nonalcoholic Fatty Liver Disease Patients: Are They Really Lean?
Eugene Han, Yong-ho Lee
Clin Mol Hepatol. 2023;29(4):980-983.   Published online August 16, 2023
View: 1459   Download: 81
Adding to the confusion in more than just the name
Jacob George
Clin Mol Hepatol. 2023;29(4):973-976.   Published online September 18, 2023
View: 1325   Download: 62  Web of Science: 3  Crossref: 4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Clinical and
Molecular
Hepatology

Print ISSN: 2287-2728
Online ISSN: 2287-285X


Editorial Office
The Korean Association for the Study of the Liver
Room A1210, 53 Mapo-daero(MapoTrapalace, Dowha-dong), Mapo-gu, Seoul, 04158, Korea
TEL: +82-2-703-0051   FAX: +82-2-703-0071    E-mail: kasl@kams.or.kr
Copyright © The Korean Association for the Study of the Liver.         
COUNTER
TODAY : 1023
TOTAL : 1771979
Close layer