Search

  • HOME
  • Search
Snapshot
1689
Personalized medicine in nonalcoholic fatty liver disease
Carlos J. Pirola, Silvia Sookoian
Clin Mol Hepatol. 2022;28(4):935-938.   Published online June 24, 2022
View: 1013   Download: 82
Letter to the Editor
Non-alcoholic fatty liver disease and risk of dementia: Unmet need for a pooled analysis of cohort studies
Seogsong Jeong, Won Kim, Sang Min Park
Clin Mol Hepatol. 2022;28(4):933-934.   Published online September 14, 2022
View: 654   Download: 35
1704
Non-alcoholic fatty liver disease and the risk of dementia: A meta-analysis of cohort studies
Li-Yu Lu, Min-You Wu, Yung-Shuo Kao, Cheng-Hsien Hung
Clin Mol Hepatol. 2022;28(4):931-932.   Published online September 5, 2022
View: 705   Download: 61
Original Article
1683
COVID-19 vaccine immunogenicity among chronic liver disease patients and liver transplant recipients: A meta-analysis
Ka Shing Cheung, Chiu Hang Mok, Xianhua Mao, Ruiqi Zhang, Ivan FN Hung, Wai Kay Seto, Man Fung Yuen
Clin Mol Hepatol. 2022;28(4):890-911.   Published online June 3, 2022
View: 1468   Download: 100
1688
Auranofin attenuates hepatic steatosis and fibrosis in nonalcoholic fatty liver disease via NRF2 and NF- κB signaling pathways
Seung Min Lee, Dong Hee Koh, Dae Won Jun, Yoon Jin Roh, Hyeon Tae Kang, Ju Hee Oh, Hyun Sung Kim
Clin Mol Hepatol. 2022;28(4):827-840.   Published online June 22, 2022
View: 1790   Download: 165  Citation: 1
1685
The usefulness of metabolic score for insulin resistance for the prediction of incident non-alcoholic fatty liver disease in Korean adults
Jun-Hyuk Lee, Kyongmin Park, Hye Sun Lee, Hoon-Ki Park, Jee Hye Han, Sang Bong Ahn
Clin Mol Hepatol. 2022;28(4):814-826.   Published online June 9, 2022
View: 1296   Download: 114  Citation: 1
Editorial
1701
Repurposing drugs to target nonalcoholic steatohepatitis: Auranofin, a gold-organic molecule complex for the treatment of a specifc complex trait
Carlos J. Pirola, Silvia Sookoian
Clin Mol Hepatol. 2022;28(4):806-809.   Published online August 19, 2022
View: 599   Download: 32
Screening and prediction of nonalcoholic fatty liver disease using a peripheral insulin resistance index: Potential benefits and limitations
Soon Sun Kim, Jae Youn Cheong
Clin Mol Hepatol. 2022;28(4):802-805.   Published online September 14, 2022
View: 621   Download: 44
Review
1678
Nonalcoholic fatty liver disease versus metabolic-associated fatty liver disease: Prevalence, outcomes and implications of a change in name
Cheng Han Ng, Daniel Q. Huang, Mindie H. Nguyen
Clin Mol Hepatol. 2022;28(4):790-801.   Published online May 11, 2022
View: 1809   Download: 274  Citations: 8
1668
Old and new classes of glucose-lowering agents as treatments for non-alcoholic fatty liver disease: A narrative review
Lei Miao, Jing Xu, Giovanni Targher, Christopher D Byrne, Ming-Hua Zheng
Clin Mol Hepatol. 2022;28(4):725-738.   Published online March 14, 2022
View: 1729   Download: 171  Citation: 1
Original Article
1681
The effect of diabetes and prediabetes on the prevalence, complications and mortality in nonalcoholic fatty liver disease
Cheng Han Ng, Kai En Chan, Yip Han Chin, Rebecca Wenling Zeng, Pei Chen Tsai, Wen Hui Lim, Darren Jun Hao Tan, Chin Meng Khoo, Lay Hoon Goh, Zheng Jye Ling, Anand Kulkarni, Lung-Yi Loey Mak, Daniel Q Huang, Mark Chan, Nicholas WS Chew, Mohammad Shadab Siddiqui, Arun J. Sanyal, Mark Muthiah
Clin Mol Hepatol. 2022;28(3):565-574.   Published online May 19, 2022
View: 2341   Download: 129  Citations: 10
1679
Effect of moderate-to-severe hepatic steatosis on neutralising antibody response among BNT162b2 and CoronaVac recipients
Ka Shing Cheung, Lok Ka Lam, Rex Wan Hin Hui, Xianhua Mao, Ruiqi R Zhang, Kwok Hung Chan, Ivan FN Hung, Wai Kay Seto, Man-Fung Yuen
Clin Mol Hepatol. 2022;28(3):553-564.   Published online May 11, 2022
View: 1358   Download: 68  Citation: 1
1669
Association of non-alcoholic fatty liver disease with incident dementia later in life among elder adults
Seogsong Jeong, Yun Hwan Oh, Seulggie Choi, Jooyoung Chang, Sung Min Kim, Joung Sik Son, Gyeongsil Lee, Joseph C Ahn, Dong Hyeon Lee, Bo Kyung Koo, Won Kim, Sang Min Park
Clin Mol Hepatol. 2022;28(3):510-521.   Published online March 17, 2022
View: 2344   Download: 185  Citations: 6
1675
Discovery of dipeptidyl peptidase-4 inhibitor specific biomarker in non-alcoholic fatty liver disease mouse models using modified basket trial
Ju Hee Oh, Dae Won Jun, Hye Young Kim, Seung Min Lee, Eileen L. Yoon, Jungwook Hwang, Jung Hwan Park, Hanbi Lee, Wankyu Kim, Hyunsung Kim
Clin Mol Hepatol. 2022;28(3):497-509.   Published online April 28, 2022
View: 1846   Download: 99
1667
Non-alcoholic fatty liver disease increases risk of carotid atherosclerosis and ischemic stroke: An updated meta-analysis with 135,602 individuals
Ansel Shao Pin Tang, Kai En Chan, Jingxuan Quek, Jieling Xiao, Phoebe Tay, Margaret Teng, Keng Siang Lee, Snow Yunni Lin, May Zin Myint, Benjamin Tan, Vijay K Sharma, Darren Jun Hao Tan, Wen Hui Lim, Apichat Kaewdech, Daniel Huang, Nicholas WS Chew, Mohammad Shadab Siddiqui, Arun J Sanyal, Mark Muthiah, Cheng Han Ng
Clin Mol Hepatol. 2022;28(3):483-496.   Published online March 2, 2022
View: 2835   Download: 172  Citations: 10
Editorial
Association of nonalcoholic fatty liver disease with incident dementia later in life among elderly adults
Byoung Seok Ye
Clin Mol Hepatol. 2022;28(3):481-482.   Published online May 16, 2022
View: 1147   Download: 47
A crystal ball to forecast treatment responsiveness in nonalcoholic fatty liver disease
Seonghwan Hwang, Won Kim
Clin Mol Hepatol. 2022;28(3):478-480.   Published online June 16, 2022
View: 1248   Download: 45
1687
Does nonalcoholic fatty liver disease predispose patients to carotid arteriosclerosis and ischemic stroke?
Qian Jin, Rui-Xu Yang, Jian-Gao Fan
Clin Mol Hepatol. 2022;28(3):473-477.   Published online June 22, 2022
View: 1269   Download: 59
Review
1692
Therapeutic mechanisms and beneficial effects of non-antidiabetic drugs in chronic liver diseases
Han Ah Lee, Young Chang, Pil Soo Sung, Eileen L. Yoon, Hye Won Lee, Jeong-Ju Yoo, Young-Sun Lee, Jihyun An, Do Seon Song, Young Youn Cho, Seung Up Kim, Yoon Jun Kim
Clin Mol Hepatol. 2022;28(3):425-472.   Published online July 1, 2022
View: 2604   Download: 185  Citation: 1
Letter to the Editor
Effects of interleukin-17 inhibitors on hepatic fibrosis index in patients with psoriasis and metabolic dysfunction-associated fatty liver disease: Directed acyclic graphs
Saori Takamura, Yuichi Teraki, Eri Katayama, Takumi Kawaguchi, Machiko Kawaguchi, Dan Nakano, Tsubasa Tsutsumi, Sumiko Nagoshi, Takekuni Nakama, Takuji Torimura
Clin Mol Hepatol. 2022;28(2):269-272.   Published online February 15, 2022
View: 1955   Download: 218  Citations: 2
Original Article
1656
Prevalence trends of non-alcoholic fatty liver disease among young men in Korea: A Korean military population-based cross-sectional study
Jaejun Lee, Taeyun Kim, Hyun Yang, Si Hyun Bae
Clin Mol Hepatol. 2022;28(2):196-206.   Published online January 13, 2022
View: 2288   Download: 137  Citation: 1
1648
Protective association of Klotho rs495392 gene polymorphism against hepatic steatosis in non-alcoholic fatty liver disease patients
Wen-Yue Liu, Xiaofang Zhang, Gang Li, Liang-Jie Tang, Pei-Wu Zhu, Rafael S. Rios, Kenneth I. Zheng, Hong-Lei Ma, Xiao-Dong Wang, Qiuwei Pan, Robert J. de Knegt, Luca Valenti, Mohsen Ghanbari, Ming-Hua Zheng
Clin Mol Hepatol. 2022;28(2):183-195.   Published online November 28, 2021
View: 2320   Download: 168  Citation: 1
Review
1644
MAFLD enhances clinical practice for liver disease in the Asia-Pacific region
Takumi Kawaguchi, Tsubasa Tsutsumi, Dan Nakano, Mohammed Eslam, Jacob George, Takuji Torimura
Clin Mol Hepatol. 2022;28(2):150-163.   Published online November 10, 2021
View: 3095   Download: 261  Citations: 11
Original Article
1639
Nonalcoholic fatty liver disease and early prediction of gestational diabetes mellitus using machine learning methods
Seung Mi Lee, Suhyun Hwangbo, Errol R. Norwitz, Ja Nam Koo, Ig Hwan Oh, Eun Saem Choi, Young Mi Jung, Sun Min Kim, Byoung Jae Kim, Sang Youn Kim, Gyoung Min Kim, Won Kim, Sae Kyung Joo, Sue Shin, Chan-Wook Park, Taesung Park, Joong Shin Park
Clin Mol Hepatol. 2022;28(1):105-116.   Published online October 15, 2021
View: 3293   Download: 145  Citation: 1
1642
U-shaped relationship between urea level and hepatic decompensation in chronic liver diseases
Huapeng Lin, Grace Lai-Hung Wong, Xinrong Zhang, Terry Cheuk-Fung Yip, Ken Liu, Yee Kit Tse, Vicki Wing-Ki Hui, Jimmy Che-To Lai, Henry Lik-Yuen Chan, Vincent Wai-Sun Wong
Clin Mol Hepatol. 2022;28(1):77-90.   Published online November 5, 2021
View: 2505   Download: 96  Citations: 5
1633
Systematic review with meta-analysis: Non-alcoholic fatty liver disease and the association with pregnancy outcomes
Hydar El Jamaly, Guy D Eslick, Martin Weltman
Clin Mol Hepatol. 2022;28(1):52-66.   Published online September 17, 2021
View: 3658   Download: 162  Citations: 3
Editorial
Non-alcoholic fatty liver disease in pregnancy, paving the way for adverse pregnancy outcome risk assessment
Ja-Young Kwon
Clin Mol Hepatol. 2022;28(1):50-51.   Published online November 22, 2021
View: 1844   Download: 71
Nonalcoholic fatty liver disease-based risk prediction of adverse pregnancy outcomes: Ready for prime time?
Seung Mi Lee, Won Kim
Clin Mol Hepatol. 2022;28(1):47-49.   Published online November 30, 2021
View: 1939   Download: 76  Citation: 1
Review
1616
Recent advances in nonalcoholic fatty liver disease metabolomics
Hwi Young Kim
Clin Mol Hepatol. 2021;27(4):553-559.   Published online June 8, 2021
View: 5614   Download: 326  Citations: 6
Editorial
An analysis of polygenic risk scores for non-alcoholic fatty liver disease
Dae Won Jun
Clin Mol Hepatol. 2021;27(3):446-447.   Published online May 21, 2021
View: 2414   Download: 122
1 | 2 | 3 | 4 |

Clinical and
Molecular
Hepatology

Print ISSN: 2287-2728
Online ISSN: 2287-285X


Editorial Office
The Korean Association for the Study of the Liver
Room A1210, 53 Mapo-daero(MapoTrapalace, Dowha-dong), Mapo-gu, Seoul, 04158, Korea
TEL: +82-2-703-0051   FAX: +82-2-703-0071    E-mail: kasl@kams.or.kr
Copyright © The Korean Association for the Study of the Liver.         
COUNTER
TODAY : 32
TOTAL : 1043379
Close layer