Previous issues

  • HOME
  • BROWSE ARTICLES
  • Previous issue
Volume 29(3); Jul 2023
Guidelines
1841
Transarterial chemoembolization for hepatocellular carcinoma: 2023 Expert consensus-based practical recommendations of the Korean Liver Cancer Association
Yuri Cho, Jin Woo Choi, Hoon Kwon, Kun Yung Kim, Byung Chan Lee, Hee Ho Chu, Dong Hyeon Lee, Han Ah Lee, Gyoung Min Kim, Jung Suk Oh, Dongho Hyun, In Joon Lee, Hyunchul Rhim
Clin Mol Hepatol. 2023;29(3):521-541.   Published online July 1, 2023
Reviews
1774
Hepatic arterial infusion chemotherapy for advanced hepatocellular carcinoma in the era of chemo-diversity
Hideki Iwamoto, Shigeo Shimose, Tomotake Shirono, Takashi Niizeki, Takumi Kawaguchi
Clin Mol Hepatol. 2023;29(3):593-604.   Published online February 13, 2023
1781
Acute hepatitis C virus infection: clinical update and remaining challenges
Chen-Hua Liu, Jia-Horng Kao
Clin Mol Hepatol. 2023;29(3):623-642.   Published online February 20, 2023
1788
A decade of liver organoids: Advances in disease modeling
Yue Liu, Jian-Ying Sheng, Chun-Fang Yang, Junjun Ding, Yun-Shen Chan
Clin Mol Hepatol. 2023;29(3):643-669.   Published online March 6, 2023
1807
Acute-on-chronic liver failure: Terminology, mechanisms and management
Vinay Kumar BR, Shiv Kumar Sarin
Clin Mol Hepatol. 2023;29(3):670-689.   Published online March 20, 2023
1818
Impact of fatty liver on long-term outcomes in chronic hepatitis B: a systematic review and matched analysis of individual patient data meta-analysis
Yu Jun Wong, Vy H. Nguyen, Hwai-I Yang, Jie Li, Michael Huan Le, Wan-Jung Wu, Nicole Xinrong Han, Khi Yung Fong, Elizebeth Chen, Connie Wong, Fajuan Rui, Xiaoming Xu, Qi Xue, Xin Yu Hu, Wei Qiang Leow, George Boon-Bee Goh, Ramsey Cheung, Grace Wong, Vincent Wai-Sun Wong, Ming-Whei Yu, Mindie H. Nguyen
Clin Mol Hepatol. 2023;29(3):705-720.   Published online May 8, 2023
1814
Assessing the performance of ChatGPT in answering questions regarding cirrhosis and hepatocellular carcinoma
Yee Hui Yeo, Jamil S. Samaan, Wee Han Ng, Peng-Sheng Ting, Hirsh Trivedi, Aarshi Vipani, Walid Ayoub, Ju Dong Yang, Omer Liran, Brennan Spiegel, Alexander Kuo
Clin Mol Hepatol. 2023;29(3):721-732.   Published online March 22, 2023
1819
Classification of microvascular invasion of hepatocellular carcinoma: correlation with prognosis and magnetic resonance imaging
Yoon Jung Hwang, Jae Seok Bae, Youngeun Lee, Bo Yun Hur, Dong Ho Lee, Haeryoung Kim
Clin Mol Hepatol. 2023;29(3):733-746.   Published online May 8, 2023
1822
Hepatocellular carcinoma prediction model performance decreases with long-term antiviral therapy in chronic hepatitis B patients
Xiaoning Wu, Xiaoqian Xu, Jialing Zhou, Yameng Sun, Huiguo Ding, Wen Xie, Guofeng Chen, Anlin Ma, HongXin Piao, Bingqiong Wang, Shuyan Chen, Tongtong Meng, Xiaojuan Ou, Hwai-I Yang, Jidong Jia, Yuanyuan Kong, Hong You
Clin Mol Hepatol. 2023;29(3):747-762.   Published online May 10, 2023
1830
Transarterial radioembolization versus tyrosine kinase inhibitor in hepatocellular carcinoma with portal vein thrombosis
Moon Haeng Hur, Yuri Cho, Do Young Kim, Jae Seung Lee, Gyoung Min Kim, Hyo-Cheol Kim, Dong Hyun Sinn, Dongho Hyun, Han Ah Lee, Yeon Seok Seo, In Joon Lee, Joong-Won Park, Yoon Jun Kim
Clin Mol Hepatol. 2023;29(3):763-778.   Published online May 30, 2023
1823
Core indicators related to the elimination of hepatitis B and C virus infection in South Korea: A nationwide study
Chang Hun Lee, Gwang Hyeon Choi, Hwa Young Choi, Sojung Han, Eun Sun Jang, Young Eun Chon, Young Chang, Kyung-Ah Kim, Do Young Kim, Hyung Joon Yim, Hye-Lin Kim, Sook-Hyang Jeong, In Hee Kim
Clin Mol Hepatol. 2023;29(3):779-793.   Published online May 15, 2023
1824
Treated chronic hepatitis B is a good prognostic factor of diffuse large B-cell lymphoma
Jeayeon Park, Sung Won Chung, Yun Bin Lee, Hyunjae Shin, Moon Haeng Hur, Heejin Cho, Min Kyung Park, Jeonghwan Youk, Ji Yun Lee, Jeong-Ok Lee, Su Jong Yu, Yoon Jun Kim, Jung-Hwan Yoon, Tae Min Kim, Jeong-Hoon Lee
Clin Mol Hepatol. 2023;29(3):794-809.   Published online May 17, 2023
Letters to the Editor
Letter regarding “Non-alcoholic fatty liver disease: Definition and subtypes”
Seogsong Jeong, Yohwan Lim, Su Kyoung Lee, Hyun Wook Han
Clin Mol Hepatol. 2023;29(3):810-811.   Published online May 8, 2023
Correspondences
Correspondence on Letter regarding “Non-alcoholic fatty liver disease: Definition and subtypes”
Seul Ki Han, Soon Koo Baik, Moon Young Kim
Clin Mol Hepatol. 2023;29(3):817-819.   Published online May 17, 2023
Snapshot
1834
HBeAg-positive grey-zone patients: Treatment beyond guideline recommendations?
Soon Kyu Lee, Jung Hyun Kwon
Clin Mol Hepatol. 2023;29(3):825-827.   Published online May 31, 2023
Erratum to ‘Next-generation sequencing analysis of hepatitis C virus resistance–associated substitutions in directacting antiviral failure in South Korea’ [Clin Mol Hepatol 2023;29:496-509]
Kyung-Ah Kim, Sejoon Lee, Hye Jung Park, Eun Sun Jang, Youn Jae Lee, Sung Bum Cho, Young Seok Kim, In Hee Kim, Byung Seok Lee, Woo Jin Chung, Sang Hoon Ahn, Seungtaek Kim, Sook Hyang Jeong
Clin Mol Hepatol. 2023;29(3):830-830.   Published online April 13, 2023

Clinical and
Molecular
Hepatology

Print ISSN: 2287-2728
Online ISSN: 2287-285X


Editorial Office
The Korean Association for the Study of the Liver
Room A1210, 53 Mapo-daero(MapoTrapalace, Dowha-dong), Mapo-gu, Seoul, 04158, Korea
TEL: +82-2-703-0051   FAX: +82-2-703-0071    E-mail: kasl@kams.or.kr
Copyright © The Korean Association for the Study of the Liver.         
COUNTER
TODAY : 1713
TOTAL : 1892550
Close layer