Search

  • HOME
  • Search
Review
1721
Preventive strategy for nonalcoholic fatty liver disease-related hepatocellular carcinoma
Yuri Cho, Bo Hyun Kim, Joong-Won Park
Clin Mol Hepatol. 2023;29(Suppl):S220-S227.   Published online November 10, 2022
View: 2103   Download: 102  Citation: 1
1710
Hepatocellular carcinoma surveillance in patients with non-alcoholic fatty liver disease
Karim Seif El Dahan, Darine Daher, Amit G. Singal
Clin Mol Hepatol. 2023;29(Suppl):S207-S219.   Published online September 14, 2022
View: 5509   Download: 136  Citations: 4
Letter to the Editor
Letter 2 regarding “Assessing the performance of ChatGPT in answering questions regarding cirrhosis and hepatocellular carcinoma”
Amnuay Kleebayoon, Viroj Wiwanitkit
Clin Mol Hepatol. 2023;29(3):815-816.   Published online May 24, 2023
View: 804   Download: 45
Original Article
1830
Transarterial radioembolization versus tyrosine kinase inhibitor in hepatocellular carcinoma with portal vein thrombosis
Moon Haeng Hur, Yuri Cho, Do Young Kim, Jae Seung Lee, Gyoung Min Kim, Hyo-Cheol Kim, Dong Hyun Sinn, Dongho Hyun, Han Ah Lee, Yeon Seok Seo, In Joon Lee, Joong-Won Park, Yoon Jun Kim
Clin Mol Hepatol. 2023;29(3):763-778.   Published online May 30, 2023
View: 1089   Download: 117
1822
Hepatocellular carcinoma prediction model performance decreases with long-term antiviral therapy in chronic hepatitis B patients
Xiaoning Wu, Xiaoqian Xu, Jialing Zhou, Yameng Sun, Huiguo Ding, Wen Xie, Guofeng Chen, Anlin Ma, HongXin Piao, Bingqiong Wang, Shuyan Chen, Tongtong Meng, Xiaojuan Ou, Hwai-I Yang, Jidong Jia, Yuanyuan Kong, Hong You
Clin Mol Hepatol. 2023;29(3):747-762.   Published online May 10, 2023
View: 1113   Download: 101
1819
Classification of microvascular invasion of hepatocellular carcinoma: correlation with prognosis and magnetic resonance imaging
Yoon Jung Hwang, Jae Seok Bae, Youngeun Lee, Bo Yun Hur, Dong Ho Lee, Haeryoung Kim
Clin Mol Hepatol. 2023;29(3):733-746.   Published online May 8, 2023
View: 1378   Download: 117  Citation: 1
1818
Impact of fatty liver on long-term outcomes in chronic hepatitis B: a systematic review and matched analysis of individual patient data meta-analysis
Yu Jun Wong, Vy H. Nguyen, Hwai-I Yang, Jie Li, Michael Huan Le, Wan-Jung Wu, Nicole Xinrong Han, Khi Yung Fong, Elizebeth Chen, Connie Wong, Fajuan Rui, Xiaoming Xu, Qi Xue, Xin Yu Hu, Wei Qiang Leow, George Boon-Bee Goh, Ramsey Cheung, Grace Wong, Vincent Wai-Sun Wong, Ming-Whei Yu, Mindie H. Nguyen
Clin Mol Hepatol. 2023;29(3):705-720.   Published online May 8, 2023
View: 1833   Download: 149  Citations: 2
Review
1775
Development of hepatocellular carcinoma in treated and untreated patients with chronic hepatitis B virus infection
Chih-Lin Lin, Jia-Horng Kao
Clin Mol Hepatol. 2023;29(3):605-622.   Published online February 15, 2023
View: 2004   Download: 226  Citations: 3
1774
Hepatic arterial infusion chemotherapy for advanced hepatocellular carcinoma in the era of chemo-diversity
Hideki Iwamoto, Shigeo Shimose, Tomotake Shirono, Takashi Niizeki, Takumi Kawaguchi
Clin Mol Hepatol. 2023;29(3):593-604.   Published online February 13, 2023
View: 1999   Download: 225  Citations: 3
Guideline
1841
Transarterial chemoembolization for hepatocellular carcinoma: 2023 Expert consensus-based practical recommendations of the Korean Liver Cancer Association
Yuri Cho, Jin Woo Choi, Hoon Kwon, Kun Yung Kim, Byung Chan Lee, Hee Ho Chu, Dong Hyeon Lee, Han Ah Lee, Gyoung Min Kim, Jung Suk Oh, Dongho Hyun, In Joon Lee, Hyunchul Rhim
Clin Mol Hepatol. 2023;29(3):521-541.   Published online July 1, 2023
View: 1184   Download: 98
Snapshot
1783
Systemic therapy in advanced hepatocellular carcinoma
Joseph C. Ahn, Nguyen H. Tran, Ju Dong Yang
Clin Mol Hepatol. 2023;29(2):516-519.   Published online February 20, 2023
View: 1881   Download: 128  Citations: 3
Original Article
1771
Factors associated with unrecognized cirrhosis in patients with hepatocellular carcinoma
Yi-Te Lee, Mohammad A. Karim, Hye Chung Kum, Sulki Park, Nicole E. Rich, Mazen Noureddin, Amit G. Singal, Ju Dong Yang
Clin Mol Hepatol. 2023;29(2):453-464.   Published online February 1, 2023
View: 2026   Download: 98  Citation: 1
Editorial
Hepatocellular carcinoma surveillance in non-alcoholic fatty liver disease – who and how?
Margaret LP Teng, Darren Jun Hao Tan, Cheng Han Ng, Daniel Q. Huang
Clin Mol Hepatol. 2023;29(2):404-407.   Published online March 14, 2023
View: 1491   Download: 53  Citation: 1
1802
The current trends in the health burden of primary liver cancer across the globe
Peter Konyn, Aijaz Ahmed, Donghee Kim
Clin Mol Hepatol. 2023;29(2):358-362.   Published online March 14, 2023
View: 1579   Download: 44
Clinical practice guidelines and real-world practice for hepatocellular carcinoma in Taiwan: Bridging the gap
Shen-Yung Wang
Clin Mol Hepatol. 2023;29(2):349-351.   Published online March 20, 2023
View: 1378   Download: 40
The prime time for management of hepatocellular carcinoma in Hong Kong
Landon L. Chan, Stephen L. Chan
Clin Mol Hepatol. 2023;29(2):345-348.   Published online March 9, 2023
View: 1355   Download: 40
Management of hepatocellular carcinoma in China: Seeking common grounds while reserving differences
Tian Yang, Ming-Da Wang, Xin-Fei Xu, Chao Li, Han Wu, Feng Shen
Clin Mol Hepatol. 2023;29(2):342-344.   Published online March 16, 2023
View: 1546   Download: 39
The clinical management of hepatocellular carcinoma in China: Progress and challenges
Shan Shan, Jidong Jia
Clin Mol Hepatol. 2023;29(2):339-341.   Published online March 16, 2023
View: 1502   Download: 65
Toward user-friendly and evidence-based practice guidelines for hepatocellular carcinoma
Do Young Kim
Clin Mol Hepatol. 2023;29(2):335-338.   Published online March 20, 2023
View: 1441   Download: 39
What should be done to reduce the discrepancy between guidelines and real-life practice for hepatocellular carcinoma in Korea?
Min Kyung Park, Yoon Jun Kim
Clin Mol Hepatol. 2023;29(2):332-334.   Published online March 16, 2023
View: 1363   Download: 30
Review
1770
Chronic hepatitis B with concurrent metabolic dysfunction-associated fatty liver disease: Challenges and perspectives
Shang-Chin Huang, Chun-Jen Liu
Clin Mol Hepatol. 2023;29(2):320-331.   Published online February 1, 2023
View: 2538   Download: 242  Citations: 4
1769
Neuropilins as potential biomarkers in hepatocellular carcinoma: a systematic review of basic and clinical implications
Paula Fernández-Palanca, Tania Payo-Serafín, Carolina Méndez-Blanco, Beatriz San-Miguel, María J. Tuñón, Javier González-Gallego, José L. Mauriz
Clin Mol Hepatol. 2023;29(2):293-319.   Published online February 1, 2023
View: 2031   Download: 88
Utility of combining PIVKA-II and AFP in the surveillance and monitoring of hepatocellular carcinoma in the Asia-Pacific region
Do Young Kim, Bao Nguyen Toan, Chee-Kiat Tan, Irsan Hasan, Lyana Setiawan, Ming-Lung Yu, Namiki Izumi, Nguyen Nguyen Huyen, Pierce Kah-Hoe Chow, Rosmawati Mohamed, Stephen Lam Chan, Tawesak Tanwandee, Teng-Yu Lee, Thi Thanh Nguyen Hai, Tian Yang, Woo-Chang Lee, Henry Lik Yuen Chan
Clin Mol Hepatol. 2023;29(2):277-292.   Published online January 30, 2023
View: 3351   Download: 362  Citations: 3
1797
Overview of Asian clinical practice guidelines for the management of hepatocellular carcinoma: An Asian perspective comparison
Yuri Cho, Bo Hyun Kim, Joong-Won Park
Clin Mol Hepatol. 2023;29(2):252-262.   Published online March 10, 2023
View: 2411   Download: 184  Citation: 1
1758
Clinical practice guidelines and real-life practice on hepatocellular carcinoma: A the Hong Kong perspective
Rex Wan-Hin Hui, Lung-Yi Mak, Tan-To Cheung, Victor Ho-Fun Lee, Wai-Kay Seto, Man-Fung Yuen
Clin Mol Hepatol. 2023;29(2):217-229.   Published online December 28, 2022
View: 3001   Download: 203  Citations: 5
1755
Clinical practice guidelines and real-life practice in hepatocellular carcinoma: A Chinese perspective
Diyang Xie, Jieyi Shi, Jian Zhou, Jia Fan, Qiang Gao
Clin Mol Hepatol. 2023;29(2):206-216.   Published online December 22, 2022
View: 3085   Download: 315  Citations: 5
1761
Clinical practice guideline and real-life practice in hepatocellular carcinoma: A Korean perspective
Myung Ji Goh, Dong Hyun Sinn, Jong Man Kim, Min Woo Lee, Dong Ho Hyun, Jeong Il Yu, Jung Yong Hong, Moon Seok Choi
Clin Mol Hepatol. 2023;29(2):197-205.   Published online January 5, 2023
View: 2610   Download: 195  Citations: 3
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next

Clinical and
Molecular
Hepatology

Print ISSN: 2287-2728
Online ISSN: 2287-285X


Editorial Office
The Korean Association for the Study of the Liver
Room A1210, 53 Mapo-daero(MapoTrapalace, Dowha-dong), Mapo-gu, Seoul, 04158, Korea
TEL: +82-2-703-0051   FAX: +82-2-703-0071    E-mail: kasl@kams.or.kr
Copyright © The Korean Association for the Study of the Liver.         
COUNTER
TODAY : 364
TOTAL : 1453416
Close layer