Clinical and Molecular Hepatology

Search

Close

Ahead-of print

Articles in E-pub version are posted online ahead of regular printed publication.

Correspondence Reply to: “Starting the journey: Understanding the roles of complement proteins in liver diseases through mendelian randomization”
Yingzhou Shi, Guandou Yuan, Xiude Fan, Chao Xu
DOI: 10.3350/cmh.2024.0266  [Epub ahead of print]
Original Articles Metformin and statins reduce hepatocellular carcinoma risk in chronic hepatitis C patients with failed antiviral therapy
Pei-Chien Tsai, Chung-Feng Huang, Ming-Lun Yeh, Meng-Hsuan Hsieh, Hsing-Tao Kuo, Chao-Hung Hung, Kuo-Chih Tseng, Hsueh-Chou Lai, Cheng-Yuan Peng, Jing-Houng Wang, Jyh-Jou Chen, Pei-Lun Lee, Rong-Nan Chien, Chi-Chieh Yang, Gin-Ho Lo, Jia-Horng Kao, Chun-Jen Liu, Chen-Hua Liu, Sheng-Lei Yan, Chun-Yen Lin, Wei-Wen Su, Cheng-Hsin Chu, Chih-Jen Chen, Shui-Yi Tung, Chi‐Ming Tai, Chih-Wen Lin, Ching-Chu Lo, Pin-Nan Cheng, Yen-Cheng Chiu, Chia-Chi Wang, Jin-Shiung Cheng, Wei-Lun Tsai, Han-Chieh Lin, Yi-Hsiang Huang, Chi-Yi Chen, Jee-Fu Huang, Chia-Yen Dai, Wan-Long Wan-Long, Ming-Jong Bair, Ming-Lung Yu
DOI: 10.3350/cmh.2024.0038  [Epub ahead of print]
Global prevalence of MAFLD-related hepatocellular carcinoma: A systematic review and meta-analysis
Harry Crane, Guy D. Eslick, Cameron Gofton, Anjiya Shaikh, George Cholankeril, Mark Cheah, Jian-Hong Zhong, Gianluca Svegliati-Baroni, Alessandro Vitale, Beom Kyung Kim, Sang Hoon Ahn, Mi Na Kim, Simone Strasser, Jacob George
DOI: 10.3350/cmh.2024.0109  [Epub ahead of print]
Ursolic acid targets secreted phosphoprotein 1 to regulate Th17 cells against non-alcoholic fatty liver disease
Yiyuan Zheng, Lina Zhao, Zhekun Xiong, Chaoyuan Huang, Qiuhong Yong, Dan Fang, Yugang Fu, Simin Gu, Chong Chen, Jiacheng Li, Yingying Zhu, Jing Liu, Fengbin Liu, Yong Li
DOI: 10.3350/cmh.2024.0047  [Epub ahead of print]
Replys to correspondence Reply to Correspondence
Atsumasa Komori
DOI: 10.3350/cmh.2024.0242  [Epub ahead of print]
Reply to “Cardiovascular risk of tenofovir disoproxil fumarate or tenofovir alafenamide fumarate in HBV patients”
Pin-Nan Cheng, Ming-Lung Yu
DOI: 10.3350/cmh.2024.0228  [Epub ahead of print]
Original Articles Ischemia-free liver transplantation improves the prognosis of recipients using Functioned Marginal Liver grafts
Shuai Wang, Xiaohong Lin, Yunhua Tang, Yichen Liang, Min Zhang, Zhonghao Xie, Yiwen Guo, Yuqi Dong, Qiang Zhao, Zhiyong Guo, Dongping Wang, Xiaoshun He, Weiqiang Ju, Maogen Chen
DOI: 10.3350/cmh.2024.0139  [Epub ahead of print]
Conventional and machine-learning based risk score for patients with early-stage hepatocellular carcinoma
Chun-Ting Ho, Elise Chia-Hui Tan, Pei-Chang Lee, Chi-Jen Chu, Yi-Hsiang Huang, Teh-Ia Huo, Yu-Hui Su, Ming-Chih Hou, Jaw-Ching Wu, Chien-Wei Su
DOI: 10.3350/cmh.2024.0103  [Epub ahead of print]
Dynamic Assessment of Modified Quick Sequential Organ Failure Assessment in Acutely Deteriorated Patients with Chronic Liver Disease
Do Seon Song, Hee Yeon Kim, Young Kul Jung, Tae Hyung Kim, Hyung Joon Yim, Eileen L Yoon, Ki Tae Suk, Jeong-ju Yoo, Sang Gyune Kim, Moon Young Kim, Young Chang, Soung Won Jeong, Jae Young Jang, Sung-Eun Kim, Jung-Hee Kim, Jung Gil Park, Won Kim, Jin Mo Yang, Dong Joon Kim, Ashok Kumar Choudhury, Vinod Arora, Shiv Kumar Sarin
DOI: 10.3350/cmh.2023.0563  [Epub ahead of print]
Phase 1 Trial of the Safety, Pharmacokinetics, and Antiviral Activity of EDP-514 in Untreated Viremic Chronic Hepatitis B Patients
Man-Fung Yuen, Wan-Long Chuang, Cheng-Yuan Peng, Wen-Juei Jeng, Wei-Wen Su, Ting-Tsung Chang, Chi-Yi Chen, Yao-Chun Hsu, Guy De La Rosa, Alaa Ahmad, Ed Luo, Annie L. Conery
DOI: 10.3350/cmh.2023.0535  [Epub ahead of print]
Multiomics profiling of buffy coat and plasma unveils etiology-specific signatures in hepatocellular carcinoma
Jiwon Hong, Jung Woo Eun, Geum Ok Baek, Jae Youn Cheong, Seryoung Park, Soon Sun Kim, Hyo Jung Cho, Su Bin Lim
DOI: 10.3350/cmh.2024.0042  [Epub ahead of print]
Sorafenib vs. Lenvatinib in advanced hepatocellular carcinoma after Atezolizumab/Bevacizumab Failure: A real-world study
Young Eun Chon, Dong Yun Kim, Mina Kim, Beom Kyung Kim, Seung Up Kim, Jun Yong Park, Sang Hoon Ahn, Yeonjung Ha, Joo Ho Lee, Kwan Sik Lee, Beodeul Kang, Jung Sun Kim, Hong Jae Chon, Do Young Kim
DOI: 10.3350/cmh.2023.0553  [Epub ahead of print]
Letter to the Editor Changing from NAFLD to MASLD: Prevalence and progression of ASCVD risk are similar between NAFLD and MASLD in Asia
Hiroyuki Suzuki, Tsubasa Tsutsumi, Machiko Kawaguchi, Keisuke Amano, Takumi Kawaguchi
DOI: 10.3350/cmh.2024.0157  [Epub ahead of print]
Snapshots EXAMINING THE THERAPEUTIC LANDSCAPE OF BETA-BLOCKERS IN PORTAL HYPERTENSION
Anna Brujats, Càndid Villanueva
DOI: 10.3350/cmh.2024.0144  [Epub ahead of print]
Review Liver Sinusoidal Endothelial Cell: An Important Yet Often Overlooked Player in the Liver Fibrosis
Jiaorong Qu, Le Wang, Yufei Li, Xiaojiaoyang Li
DOI: 10.3350/cmh.2024.0022  [Epub ahead of print]
Snapshots Evaluating the therapeutic efficacy of NAD supplementation in management of metabolic dysfunction-associated steatotic liver disease: Key considerations
Xinyi Lu, Rui Yang, Yu Chen, Daozhen Chen
DOI: 10.3350/cmh.2023.0555  [Epub ahead of print]

Go to Top