Clinical and Molecular Hepatology

Search

Close

Most cited

Most-cited are based on citations from 2022 ~ 2024.

Guideline 2022 KLCA-NCC Korea practice guidelines for the management of hepatocellular carcinoma
Clin Mol Hepatol. 2022;28(4):583-705.
Original Articles Assessing the performance of ChatGPT in answering questions regarding cirrhosis and hepatocellular carcinoma
Yee Hui Yeo, Jamil S. Samaan, Wee Han Ng, Peng-Sheng Ting, Hirsh Trivedi, Aarshi Vipani, Walid Ayoub, Ju Dong Yang, Omer Liran, Brennan Spiegel, Alexander Kuo
Clin Mol Hepatol. 2023;29(3):721-732.
Forecasted 2040 global prevalence of nonalcoholic fatty liver disease using hierarchical bayesian approach
Michael H. Le, Yee Hui Yeo, Biyao Zou, Scott Barnet, Linda Henry, Ramsey Cheung, Mindie H. Nguyen
Clin Mol Hepatol. 2022;28(4):841-850.
Reviews MAFLD enhances clinical practice for liver disease in the Asia-Pacific region
Takumi Kawaguchi, Tsubasa Tsutsumi, Dan Nakano, Mohammed Eslam, Jacob George, Takuji Torimura
Clin Mol Hepatol. 2022;28(2):150-163.
Global incidence and prevalence of nonalcoholic fatty liver disease
Margaret LP Teng, Cheng Han Ng, Daniel Q. Huang, Kai En Chan, Darren JH Tan, Wen Hui Lim, Ju Dong Yang, Eunice Tan, Mark D. Muthiah
Clin Mol Hepatol. 2023;29(Suppl):S32-S42.
Original Articles Non-alcoholic fatty liver disease increases risk of carotid atherosclerosis and ischemic stroke: An updated meta-analysis with 135,602 individuals
Ansel Shao Pin Tang, Kai En Chan, Jingxuan Quek, Jieling Xiao, Phoebe Tay, Margaret Teng, Keng Siang Lee, Snow Yunni Lin, May Zin Myint, Benjamin Tan, Vijay K Sharma, Darren Jun Hao Tan, Wen Hui Lim, Apichat Kaewdech, Daniel Huang, Nicholas WS Chew, Mohammad Shadab Siddiqui, Arun J Sanyal, Mark Muthiah, Cheng Han Ng
Clin Mol Hepatol. 2022;28(3):483-496.
Guideline KASL clinical practice guidelines for management of chronic hepatitis B
Clin Mol Hepatol. 2022;28(2):276-331.
Original Articles The effect of diabetes and prediabetes on the prevalence, complications and mortality in nonalcoholic fatty liver disease
Cheng Han Ng, Kai En Chan, Yip Han Chin, Rebecca Wenling Zeng, Pei Chen Tsai, Wen Hui Lim, Darren Jun Hao Tan, Chin Meng Khoo, Lay Hoon Goh, Zheng Jye Ling, Anand Kulkarni, Lung-Yi Loey Mak, Daniel Q Huang, Mark Chan, Nicholas WS Chew, Mohammad Shadab Siddiqui, Arun J. Sanyal, Mark Muthiah
Clin Mol Hepatol. 2022;28(3):565-574.
Reviews MAFLD: How is it different from NAFLD?
Cameron Gofton, Yadhavan Upendran, Ming-Hua Zheng, Jacob George
Clin Mol Hepatol. 2023;29(Suppl):S17-S31.
Nonalcoholic fatty liver disease versus metabolic-associated fatty liver disease: Prevalence, outcomes and implications of a change in name
Cheng Han Ng, Daniel Q. Huang, Mindie H. Nguyen
Clin Mol Hepatol. 2022;28(4):790-801.
Original Articles COVID-19 vaccine immunogenicity among chronic liver disease patients and liver transplant recipients: A meta-analysis
Ka Shing Cheung, Chiu Hang Mok, Xianhua Mao, Ruiqi Zhang, Ivan FN Hung, Wai Kay Seto, Man Fung Yuen
Clin Mol Hepatol. 2022;28(4):890-911.
Reviews RNA interference as a novel treatment strategy for chronic hepatitis B infection
Rex Wan-Hin Hui, Lung-Yi Mak, Wai-Kay Seto, Man-Fung Yuen
Clin Mol Hepatol. 2022;28(3):408-424.
Toward a complete cure for chronic hepatitis B: Novel therapeutic targets for hepatitis B virus
Sun Woong Kim, Jun Sik Yoon, Minjong Lee, Yuri Cho
Clin Mol Hepatol. 2022;28(1):17-30.
Pathogenesis and treatment of non-alcoholic steatohepatitis and its fibrosis
Kuei-Chuan Lee, Pei-Shan Wu, Han-Chieh Lin
Clin Mol Hepatol. 2023;29(1):77-98.
Original Articles Association of non-alcoholic fatty liver disease with incident dementia later in life among elder adults
Seogsong Jeong, Yun Hwan Oh, Seulggie Choi, Jooyoung Chang, Sung Min Kim, Joung Sik Son, Gyeongsil Lee, Joseph C Ahn, Dong Hyeon Lee, Bo Kyung Koo, Won Kim, Sang Min Park
Clin Mol Hepatol. 2022;28(3):510-521.
Reviews The management of post-transplantation recurrence of hepatocellular carcinoma
Luckshi Rajendran, Tommy Ivanics, Marco PAW Claasen, Hala Muaddi, Gonzalo Sapisochin
Clin Mol Hepatol. 2022;28(1):1-16.
Crosstalk between tumor-associated macrophages and neighboring cells in hepatocellular carcinoma
Pil Soo Sung
Clin Mol Hepatol. 2022;28(3):333-350.
Original Articles Surgery versus radiofrequency ablation in patients with Child- Pugh class-A/single small (≤3 cm) hepatocellular carcinoma
Jungnam Lee, Young-Joo Jin, Seung Kak Shin, Jung Hyun Kwon, Sang Gyune Kim, Young Ju Suh, Yujin Jeong, Jung Hwan Yu, Jin-Woo Lee, Oh Sang Kwon, Soon Woo Nahm, Young Seok Kim
Clin Mol Hepatol. 2022;28(2):207-218.
Reviews Non-alcoholic fatty liver disease: Definition and subtypes
Seul Ki Han, Soon Koo Baik, Moon Young Kim
Clin Mol Hepatol. 2023;29(suppl):S5-S16.
Imaging diagnosis of hepatocellular carcinoma: Future directions with special emphasis on hepatobiliary magnetic resonance imaging and contrast-enhanced ultrasound
Junghoan Park, Jeong Min Lee, Tae-Hyung Kim, Jeong Hee Yoon
Clin Mol Hepatol. 2022;28(3):362-379.
Original Articles Impact of nationwide hepatocellular carcinoma surveillance on the prognosis in patients with chronic liver disease
Won Sohn, Danbee Kang, Minwoong Kang, Eliseo Guallar, Juhee Cho, Yong-Han Paik
Clin Mol Hepatol. 2022;28(4):851-863.
Tenofovir alafenamide treatment may not worsen the lipid profile of chronic hepatitis B patients: A propensity score-matched analysis
Joonho Jeong, Jung Woo Shin, Seok Won Jung, Eun Ji Park, Neung Hwa Park
Clin Mol Hepatol. 2022;28(2):254-264.
Prevalence trends of non-alcoholic fatty liver disease among young men in Korea: A Korean military population-based cross-sectional study
Jaejun Lee, Taeyun Kim, Hyun Yang, Si Hyun Bae
Clin Mol Hepatol. 2022;28(2):196-206.
Reviews Interaction between sarcopenia and nonalcoholic fatty liver disease
Sae Kyung Joo, Won Kim
Clin Mol Hepatol. 2023;29(Suppl):S68-S78.
Original Articles Hepatocellular carcinoma incidence is decreasing in Korea but increasing in the very elderly
Young Eun Chon, Seong Yong Park, Han Pyo Hong, Donghee Son, Jonghyun Lee, Eileen Yoon, Soon Sun Kim, Sang Bong Ahn, Soung Won Jeong, Dae Won Jun
Clin Mol Hepatol. 2023;29(1):120-134.
Reviews Intrahepatic cholangiocarcinoma: Tumour heterogeneity and its clinical relevance
Mina Komuta
Clin Mol Hepatol. 2022;28(3):396-407.
Risk factors in nonalcoholic fatty liver disease
Eunji Ko, Eileen L. Yoon, Dae Won Jun
Clin Mol Hepatol. 2023;29(Suppl):S79-S85.
The best predictive model for hepatocellular carcinoma in patients with chronic hepatitis B infection
Jung Hwan Yu, Soon Gu Cho, Young-Joo Jin, Jin-Woo Lee
Clin Mol Hepatol. 2022;28(3):351-361.
Original Articles Gut-derived lipopolysaccharide promotes alcoholic hepatosteatosis and subsequent hepatocellular carcinoma by stimulating neutrophil extracellular traps through toll-like receptor 4
Yang Liu, Xin Zhang, Shuo Chen, Jiazhong Wang, Shuo Yu, Yiming Li, Meng Xu, Harouna Aboubacar, Junhui Li, Tao Shan, Jixin Wang, Gang Cao
Clin Mol Hepatol. 2022;28(3):522-539.
Reviews The role of transjugular intrahepatic portosystemic shunt in patients with portal hypertension: Advantages and pitfalls
Hae Lim Lee, Sung Won Lee
Clin Mol Hepatol. 2022;28(2):121-134.

Go to Top