PublisherDOIYearVolumeIssuePageTitleAuthor(s)Link
Clinical and Molecular Hepatology10.3350/cmh.2014.20.1.28201420128Role of 15-hydroxyprostaglandin dehydrogenase down-regulation on the prognosis of hepatocellular carcinomaJee Eun Yang, Eunji Park, Hyo Jeong Lee, Hyo Jeong Kang, Kang Mo Kim, Eunsil Yu, Danbi Lee, Ju Hyun Shim, Young-Suk Lim, Han Chu Lee, Young-Hwa Chung, Yung Sang Leehttp://synapse.koreamed.org/pdf/10.3350/cmh.2014.20.1.28, http://synapse.koreamed.org/DOIx.php?id=10.3350/cmh.2014.20.1.28, http://www.e-cmh.org/upload/pdf/cmh-20-28.pdf
Prostaglandins10.1016/0090-6980(92)90102-y19924415-9NADP-dependent 15-hydroxyprostaglandin dehydrogenase is homologous to NAD-dependent 15-hydroxyprostaglandin dehydrogenase and other short-chain alcohol dehydrogenasesB. Wermuthhttps://api.elsevier.com/content/article/PII:009069809290102Y?httpAccept=text/xml, https://api.elsevier.com/content/article/PII:009069809290102Y?httpAccept=text/plain
Drug Metabolism and Pharmacokinetics10.1016/j.dmpk.2016.10.0312017321S6Redox regulation of 15-hydroxyprostaglandin dehydrogenase expressionHye-Kyung Nahttps://api.elsevier.com/content/article/PII:S1347436716301458?httpAccept=text/plain, https://api.elsevier.com/content/article/PII:S1347436716301458?httpAccept=text/xml
Gastroenterology10.1016/s0016-5085(09)60107-420091365A-22-A-23124 Down-Regulation of 15-Hydroxyprostaglandin Dehydrogenase During Gastric Ulcer HealingTetsuya Tanigawa, Toshio Watanabe, Hiroshi Tatsuwaki, Hirohisa Machida, Hirotoshi Okazaki, Hirokazu Yamagami, Kenji Watanabe, Kazunari Tominaga, Yasuhiro Fujiwara, Nobuhide Oshitani, Tetsuo Arakawahttps://api.elsevier.com/content/article/PII:S0016508509601074?httpAccept=text/xml, https://api.elsevier.com/content/article/PII:S0016508509601074?httpAccept=text/plain
Tumor Biology10.1007/s13277-015-4107-620153745145-5152Down-regulation of succinate dehydrogenase subunit B and up-regulation of pyruvate dehydrogenase kinase 1 predicts poor prognosis in recurrent nasopharyngeal carcinomaZhiJian Dai, Shenhua Pan, Congxi Chen, Longhe Cao, Xianhui Li, Xiaofeng Chen, Xiaoqing Su, Sen Linhttp://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s13277-015-4107-6.pdf, http://link.springer.com/article/10.1007/s13277-015-4107-6/fulltext.html, http://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s13277-015-4107-6
Journal of the Korean Society of Coloproctology10.3393/jksc.2012.28.5.2532012285253Prognostic Implication of 15-Hydroxyprostaglandin Dehydrogenase Down-Regulation in Patients with Colorectal CancerPil Sung Kang, Jin Ha Kim, Ok In Moon, Sung Chul Lim, Kyung Jong Kimhttp://coloproctol.org/upload/pdf/jksc-28-253.pdf
Human Pathology10.1016/j.humpath.2010.08.025201142111603-1612Down-regulation of formin-like 2 predicts poor prognosis in hepatocellular carcinomaLi Liang, Jian Guan, Yuanfeng Zeng, Jianmei Wang, Xianzheng Li, Xiaojing Zhang, Yanqing Dinghttps://api.elsevier.com/content/article/PII:S0046817711000311?httpAccept=text/xml, https://api.elsevier.com/content/article/PII:S0046817711000311?httpAccept=text/plain
Bioscience Reports10.1042/bsr202103282021414Down-regulation of RBP4 indicates a poor prognosis and correlates with immune cell infiltration in hepatocellular carcinomaMingxing Li, Zhihui Wang, Lixu Zhu, Yifang Shui, Shuijun Zhang, Wenzhi Guohttps://portlandpress.com/bioscirep/article-pdf/doi/10.1042/BSR20210328/908314/bsr-2021-0328.pdf, https://portlandpress.com/bioscirep/article-pdf/doi/10.1042/BSR20210328/908314/bsr-2021-0328.pdf
The Netherlands Journal of Medicine10.1016/0300-2977(95)90906-r1995473A44-A45The role of 15-hydroxyprostaglandin dehydrogenase (PGDH) at preterm labour.C van Meirhttps://api.elsevier.com/content/article/PII:0300-2977(95)90906-R?httpAccept=text/xml, https://api.elsevier.com/content/article/PII:0300-2977(95)90906-R?httpAccept=text/plain
Gastroenterology10.1016/s0016-5085(11)63405-720111405S-822Helicobacter pylori Induces Human Gastric Carcinogenesis Through Down-Regulation of 15-Hydroxyprostaglandin DehydrogenaseYeon-Mi Ryu, Seung-Jae Myung, Dong-Hoon Yang, Jong-Su Lee, Jin-Yong Jeong, Sun Mi Lee, Byong Duk Ye, Jeong-Sik Byeon, Suk-Kyun Yang, Jin-Ho Kimhttps://api.elsevier.com/content/article/PII:S0016508511634057?httpAccept=text/xml, https://api.elsevier.com/content/article/PII:S0016508511634057?httpAccept=text/plain