Adenosquamous carcinoma of the liver
Shin Young Park, Eun Jung Cha, Woo Sung Moon
Clin Mol Hepatol. 2012;18(3):326-329.   Published online 2012 Sep 25     DOI: https://doi.org/10.3350/cmh.2012.18.3.326
Citations to this article as recorded by Crossref logo
The comparison of surgical patients with primary hepatic squamous cell carcinoma or adenosquamous carcinoma and surgical patients with hepatocellular carcinoma
Long Yan, Feng Xie, Cheng Yang, Lihan Yu, Tao Zheng, Jun Fu, Jiamei Yang
World Journal of Surgical Oncology.2015; 13(1): 90.     CrossRef
A Surgical Case of Adenosquamous Carcinoma of the Liver Associated with AsynChronous Triple Cancer Occurring in the Liver, Stomach and Rectum
Kazuhiro Suzumura, Hideaki Sueoka, Yuichi Kondo, Yuji Iimuro, Nobukazu Kuroda, Tadamichi Hirano, Toshihiro Okada, Yasukane Asano, Keiji Nakasho, Jiro Fujimoto
Nihon Gekakei Rengo Gakkaishi (Journal of Japanese College of Surgeons).2014; 39(4): 739.     CrossRef