Comparison of surgical resection versus transarterial chemoembolization with additional radiation therapy in patients with hepatocellular carcinoma with portal vein invasion
Danbi Lee, Han Chu Lee, Jihyun An, Ju Hyun Shim, Kang Mo Kim, Young-Suk Lim, Young-Hwa Chung, Yung Sang Lee
Clin Mol Hepatol. 2018;24(2):144-150.   Published online 2018 Jan 16     DOI: https://doi.org/10.3350/cmh.2017.0041
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Prognostic assessment using a new substaging system for Barcelona clinic liver cancer stage C hepatocellular carcinoma: A nationwide study
Dong‐won Lee, Hyung Joon Yim, Yeon Seok Seo, Seong Kyun Na, Seung Young Kim, Sang Jun Suh, Jong Jin Hyun, Sung Woo Jung, Young Kul Jung, Ja Seol Koo, Ji Hoon Kim, Jong Eun Yeon, Sang Woo Lee, Kwan Soo Byun, Soon Ho Um
Liver International.2019; 39(6): 1109.     CrossRef
Evaluating the role of RAD52 and its interactors as novel potential molecular targets for hepatocellular carcinoma
Ping Li, YanZhen Xu, Qinle Zhang, Yu Li, Wenxian Jia, Xiao Wang, Zhibin Xie, Jiayi Liu, Dong Zhao, Mengnan Shao, Suixia Chen, Nanfang Mo, Zhiwen Jiang, Liuyan Li, Run Liu, Wanying Huang, Li Chang, Siyu Chen, Hongtao Li, Wenpu Zuo, Jiaquan Li, Ruoheng Zhan
Cancer Cell International.2019;[Epub]     CrossRef
Comparison of surgical resection versus transarterial chemoembolization with additional radiation therapy in patients with hepatocellular carcinoma with portal vein invasion
Jin Wook Chung
Clinical and Molecular Hepatology.2018; 24(2): 135.     CrossRef