A case of primary hepatic actinomycosis: an enigmatic inflammatory lesion of the liver
Yeon Jung Ha, Ji Hyun An, Ju Hyun Shim, Eun Sil Yu, Jong Jae Kim, Tae Yong Ha, Han Chu Lee
Clin Mol Hepatol. 2015;21(1):80-84.   Published online 2015 Mar 25     DOI: https://doi.org/10.3350/cmh.2015.21.1.80
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Primary hepatic actinomycosis mimicking liver tumour
Qi-Qiang Zeng, Xiang-Wu Zheng, Qun-Ji Wang, Zheng-Ping Yu, Qi-Yu Zhang
ANZ Journal of Surgery.2018; 88(7-8): E629.     CrossRef
Hepatic actinomycosis with immunoglobulin G4-related liver disease
Joo Hyung Lee, Hyung Sun Kim, Ji Sub Kim, Dong Ki Lee, Jin Hong Lim
Medicine.2018; 97(24): e11146.     CrossRef
A Rare Thermophilic Bug in Complicated Diverticular Abscess
Kyawzaw Lin, Sithu Lin, Aung Naing Lin, Thinzar Lin, Zin Mar Htun, Madhavi Reddy
Case Reports in Gastroenterology.2017; 11(3): 569.     CrossRef