Two cases of telbivudine-induced myopathy in siblings with chronic hepatitis B
Eun Hye Kim, Hana Park, Kun Ho Lee, Sang Hoon Ahn, Seung-Min Kim, Kwang-Hyub Han
Clin Mol Hepatol. 2013;19(1):82-86.   Published online 2013 Mar 25     DOI: https://doi.org/10.3350/cmh.2013.19.1.82
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Telbivudine-Induced Myopathy Incidentally Detected by FDG PET/CT Imaging in a Patient With History of Hepatocellular Carcinoma
Sijuan Zou, Zhaoting Cheng, Shuang Song, Dongling Zhu, Xiaohua Zhu
Clinical Nuclear Medicine.2019; 44(2): 171.     CrossRef
Mitochondrial myopathies caused by prolonged use of telbivudine
Jong-Mok Lee, Jin-Hong Shin, Young-Eun Park, Dae-Seong Kim
Annals of Clinical Neurophysiology.2017; 19(1): 40.     CrossRef
Chronic hepatitis B: a critical discussion
Jianfei Long, Min Wang, Bicui Chen, Jiming Zhang, Bin Wang
Future Virology.2017; 12(3): 111.     CrossRef
The Ca 2+ /CaMKK2 axis mediates the telbivudine induced upregulation of creatine kinase: Implications for mechanism of antiviral nucleoside analogs’ side effect
Long Jianfei, Wang Min, Ma Chunlai, Chen Bicui, Zhang Jiming, Wang Bin
Biochemical Pharmacology.2017; 146: 224.     CrossRef
Rhabdomyolysis, lactic acidosis, and multiple organ failure during telbivudine treatment for hepatitis B: a case report and review of the literature
Jinxin Zheng, Minggui Deng, Xiaoliang Qiu, Zhong Chen, Duoyun Li, Xiangbin Deng, Qiwen Deng, Zhijian Yu
Journal of Medical Case Reports.2017;[Epub]     CrossRef
Cumulative incidence and risk factors of creatine kinase elevation associated with telbivudine
Li Chen, Cai Cheng, Bicui Chen, Yue Zhao, Jiming Zhang, Bin Wang
European Journal of Clinical Pharmacology.2016; 72(2): 235.     CrossRef
Clinicopathological Features of Telbivudine-Associated Myopathy
Tomica Ambang, Joo-San Tan, Sheila Ong, Kum-Thong Wong, Khean-Jin Goh, Jose Ignacio Herrero
PLOS ONE.2016; 11(9): e0162760.     CrossRef