Prediction models of hepatocellular carcinoma recurrence after liver transplantation: A comprehensive review
Sang Jin Kim, Jong Man Kim
Clin Mol Hepatol. 2022;28(4):739-753.   Published online 2022 Apr 26     DOI: https://doi.org/10.3350/cmh.2022.0060
Citations to this article as recorded by Crossref logo
From prediction to prevention: Machine learning revolutionizes hepatocellular carcinoma recurrence monitoring
Mariana Michelle Ramírez-Mejía, Nahum Méndez-Sánchez
World Journal of Gastroenterology.2024; 30(7): 631.     CrossRef
Tenofovir versus entecavir on decreasing risk of HBV-related hepatocellular carcinoma recurrence after liver transplantation
Jianming Yang, Yewu Chen, Haobin Sun, Xijian Zhang, Jianfeng Wang, Zhixing Liang, Binsheng Fu, Tong Zhang, Shuhong Yi, Yinan Deng, Yang Yang
Infectious Agents and Cancer.2023;[Epub]     CrossRef
Molecular Clues for Prediction of Hepatocellular Carcinoma Recurrence After Liver Transplantation
Nourhan Badwei
Journal of Clinical and Experimental Hepatology.2023; 13(5): 804.     CrossRef
Persistently Elevated HBV Viral-Host Junction DNA in Urine as a Biomarker for Hepatocellular Carcinoma Minimum Residual Disease and Recurrence: A Pilot Study
Selena Y. Lin, Dina Halegoua-DeMarzio, Peter Block, Yu-Lan Kao, Jesse Civan, Fwu-Shan Shieh, Wei Song, Hie-Won Hann, Ying-Hsiu Su
Diagnostics.2023; 13(9): 1537.     CrossRef
Classification of microvascular invasion of hepatocellular carcinoma: correlation with prognosis and magnetic resonance imaging
Yoon Jung Hwang, Jae Seok Bae, Youngeun Lee, Bo Yun Hur, Dong Ho Lee, Haeryoung Kim
Clinical and Molecular Hepatology.2023; 29(3): 733.     CrossRef
Hepatocellular carcinoma prediction model performance decreases with long-term antiviral therapy in chronic hepatitis B patients
Xiaoning Wu, Xiaoqian Xu, Jialing Zhou, Yameng Sun, Huiguo Ding, Wen Xie, Guofeng Chen, Anlin Ma, HongXin Piao, Bingqiong Wang, Shuyan Chen, Tongtong Meng, Xiaojuan Ou, Hwai-I Yang, Jidong Jia, Yuanyuan Kong, Hong You
Clinical and Molecular Hepatology.2023; 29(3): 747.     CrossRef
Sequential regorafenib or nivolumab therapy in recurrent hepatocellular carcinoma with sorafenib failure in liver transplant patients does not improve prognosis
Jieun Kwon, Jongman Kim, Jinsoo Rhu, Gyu-Seong Choi, Jae-Won Joh
Annals of Liver Transplantation.2023; 3(2): 104.     CrossRef
Neutrophil extracellular traps and complications of liver transplantation
Yanyao Liu, Ping Yan, Yue Bin, Xiaoyan Qin, Zhongjun Wu
Frontiers in Immunology.2022;[Epub]     CrossRef