Surgery versus radiofrequency ablation in patients with Child- Pugh class-A/single small (≤3 cm) hepatocellular carcinoma
Jungnam Lee, Young-Joo Jin, Seung Kak Shin, Jung Hyun Kwon, Sang Gyune Kim, Young Ju Suh, Yujin Jeong, Jung Hwan Yu, Jin-Woo Lee, Oh Sang Kwon, Soon Woo Nahm, Young Seok Kim
Clin Mol Hepatol. 2022;28(2):207-218.   Published online 2021 Nov 24     DOI: https://doi.org/10.3350/cmh.2021.0294
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Radiofrequency Ablation versus Surgical Resection in Elderly Hepatocellular Carcinoma: A Systematic Review and Meta-Analysis
Jeong-Ju Yoo, Sujin Koo, Gi Hong Choi, Min Woo Lee, Seungeun Ryoo, Jungeun Park, Dong Ah Park
Current Oncology.2024; 31(1): 324.     CrossRef
Thermal ablation versus liver resection for hepatocellular carcinoma in patients with cirrhosis: a systematic review and meta-analysis of propensity-score matched studies
Qiuxia Wei, Shiyu Xiong, Wanrong Luo, Ming Liang, Baoming Luo
Clinical and Experimental Medicine.2024;[Epub]     CrossRef
Comparison of Surgical Resection and Radiofrequency Ablation in Elderly Patients with Hepatocellular Carcinoma
Jun Il Kim, Jayoun Lee, Gi Hong Choi, Min Woo Lee, Dong Ah Park, Jeong-Ju Yoo
Digestive Diseases and Sciences.2024; 69(3): 1055.     CrossRef
The Role of Laparoscopic Surgery in the Management of Hepatocellular Carcinoma
Justin A. Steggerda, Steven A. Wisel, Nicholas N. Nissen, Georgios Voidonikolas, Kambiz Kosari
Current Hepatology Reports.2024;[Epub]     CrossRef
Microwave Ablation of Recurrent Hepatocellular Carcinoma after Curative Surgical Resection
Hamzah Adwan, Lars Hammann, Thomas J. Vogl
Journal of Clinical Medicine.2023; 12(7): 2560.     CrossRef
Understanding the causes of recurrent HCC after liver resection and radiofrequency ablation
Carlo Bosi, Margherita Rimini, andrea Casadei-Gardini, Giorgio Ercolani
Expert Review of Anticancer Therapy.2023; 23(5): 503.     CrossRef
Persistently Elevated HBV Viral-Host Junction DNA in Urine as a Biomarker for Hepatocellular Carcinoma Minimum Residual Disease and Recurrence: A Pilot Study
Selena Y. Lin, Dina Halegoua-DeMarzio, Peter Block, Yu-Lan Kao, Jesse Civan, Fwu-Shan Shieh, Wei Song, Hie-Won Hann, Ying-Hsiu Su
Diagnostics.2023; 13(9): 1537.     CrossRef
Development and validation of prognostic nomograms for large hepatocellular carcinoma after HAIC
Wang Yao, Ran Wei, Jia Jia, Wang Li, Mengxuan Zuo, Shuqing Zhuo, Ge Shi, Peihong Wu, Chao An
Therapeutic Advances in Medical Oncology.2023; 15: 175883592311638.     CrossRef
Construction and validation of a nomogram for HBV-related hepatocellular carcinoma: A large, multicenter study
Ke Su, Qiuni Shen, Jian Tong, Tao Gu, Ke Xu, Han Li, Hao Chi, Yanlin Liu, Xueting Li, Lianbin Wen, Yanqiong Song, Qulian Guo, Jiali Chen, Zhenying Wu, Yi Jiang, Kun He, Lu Guo, Yunwei Han
Annals of Hepatology.2023; 28(4): 101109.     CrossRef
Tenofovir versus entecavir on the prognosis of hepatitis B virus-related hepatocellular carcinoma: a systematic review and meta-analysis
Hui Liu, Cheng-Long Han, Bao-Wen Tian, Zi-Niu Ding, Ya-Fei Yang, Yun-Long Ma, Chun-Cheng Yang, Guang-Xiao Meng, Jun-Shuai Xue, Dong-Xu Wang, Zhao-Ru Dong, Zhi-Qiang Chen, Jian-Guo Hong, Tao Li
Expert Review of Gastroenterology & Hepatology.2023; 17(6): 623.     CrossRef
Establishment and application of a survival rate graph model based on biomarkers and imaging indexes after primary hepatocellular carcinoma resection
Yue Xu, Xiaoqin Yao, Jinmei Li, Guoyuan Zhang, Guangcheng Luo, Qiang Wang
Cancer Medicine.2023; 12(12): 13329.     CrossRef
Comparative Study of Long-Term Outcomes of Laparoscopic Liver Resection versus Radiofrequency Ablation for Single Small Hepatocellular Carcinoma Located in Left Lateral Segments of the Liver
MeeYoung Kang, Jai Young Cho, Ho-Seong Han, Yoo-Seok Yoon, Hae Won Lee, Boram Lee, Yeshong Park, Jinju Kim, Chang Jin Yoon
Medicina.2023; 59(6): 1063.     CrossRef
Prediction model of hepatitis B virus-related hepatocellular carcinoma in patients receiving antiviral therapy
Beom Kyung Kim, Sang Hoon Ahn
Journal of the Formosan Medical Association.2023; 122(12): 1238.     CrossRef
Primary non-response to antiviral therapy affects the prognosis of hepatitis B virus-related hepatocellular carcinoma
Peng Wang, Xinhui Wang, Xiaoli Liu, Fengna Yan, Huiwen Yan, Dongdong Zhou, Lihua Yu, Xianbo Wang, Zhiyun Yang
BMC Cancer.2023;[Epub]     CrossRef
Comparison of Open versus Laparoscopic Approaches in Salvage Hepatectomy for Recurrent Hepatocellular Carcinoma after Radiofrequency Ablation
Yeshong Park, Jai Young Cho, Ho-Seong Han, Yoo-Seok Yoon, Hae Won Lee, Boram Lee, MeeYoung Kang, Jinju Kim
Medicina.2023; 59(7): 1243.     CrossRef
Tumor size and survival in intrahepatic cholangiocarcinoma treated with surgical resection or ablation
Elishama N. Kanu, Kristen E. Rhodin, Sabran J. Masoud, Austin M. Eckhoff, Alex J. Bartholomew, Thomas C. Howell, Jiayin Bao, Nicholas T. Befera, Charles Y. Kim, Dan G. Blazer, Sabino Zani, Daniel P. Nussbaum, Peter J. Allen, Michael E. Lidsky
Journal of Surgical Oncology.2023; 128(8): 1329.     CrossRef
Salvage Hepatectomy for Recurrent Hepatocellular Carcinoma after Radiofrequency Ablation: A Retrospective Cohort Study with Propensity Score-Matched Analysis
Yeshong Park, Ho-Seong Han, Yoo-Seok Yoon, Chang Jin Yoon, Hae Won Lee, Boram Lee, MeeYoung Kang, Jinju Kim, Jai Young Cho
Cancers.2023; 15(19): 4745.     CrossRef
Surgical resection versus ablation for early hepatocellular carcinoma: The debate is still open
Bo Hyun Kim
Clinical and Molecular Hepatology.2022; 28(2): 174.     CrossRef
Liver resection, radiofrequency ablation, and radiofrequency ablation combined with transcatheter arterial chemoembolization for very-early- and early-stage hepatocellular carcinoma: A systematic review and Bayesian network meta-analysis for comparison of
Yunlong Zhang, Yunlong Qin, Peng Dong, Houfa Ning, Guangzhi Wang
Frontiers in Oncology.2022;[Epub]     CrossRef
Predictors of Hepatocellular Carcinoma Early Recurrence in Patients Treated with Surgical Resection or Ablation Treatment: A Single-Center Experience
Mauro Giuffrè, Enrico Zuliani, Alessia Visintin, Paola Tarchi, Paola Martingano, Riccardo Pizzolato, Deborah Bonazza, Flora Masutti, Rita Moretti, Lory Saveria Crocè
Diagnostics.2022; 12(10): 2517.     CrossRef
Suboptimal Performance of Hepatocellular Carcinoma Prediction Models in Patients with Hepatitis B Virus-Related Cirrhosis
Jae Lee, Tae Lim, Hye Lee, Seung Kim, Jun Park, Do Kim, Sang Ahn, Hyun Lee, Jung Lee, Ja Kim, In Min, Beom Kim
Diagnostics.2022; 13(1): 3.     CrossRef