Recent advances in nonalcoholic fatty liver disease metabolomics
Hwi Young Kim
Clin Mol Hepatol. 2021;27(4):553-559.   Published online 2021 Jun 8     DOI: https://doi.org/10.3350/cmh.2021.0127
Citations to this article as recorded by Crossref logo
MAFLD enhances clinical practice for liver disease in the Asia-Pacific region
Takumi Kawaguchi, Tsubasa Tsutsumi, Dan Nakano, Mohammed Eslam, Jacob George, Takuji Torimura
Clinical and Molecular Hepatology.2022; 28(2): 150.     CrossRef
Study on the Hepatoprotection of Schisandra chinensis Caulis Polysaccharides in Nonalcoholic Fatty Liver Disease in Rats Based on Metabolomics
Yanbo Feng, Han Li, Cong Chen, Hao Lin, Guangyu Xu, He Li, Chunmei Wang, Jianguang Chen, Jinghui Sun
Frontiers in Pharmacology.2021;[Epub]     CrossRef