Serum lipocalin-2 is a potential biomarker for the clinical diagnosis of nonalcoholic steatohepatitis
Gang Xu, Yu-Min Wang, Miao-Miao Ying, Sui-Dan Chen, Zong-Rui Li, Hong-Lei Ma, Ming-Hua Zheng, Jian Wu, Chunming Ding
Clin Mol Hepatol. 2021;27(2):329-345.   Published online 2021 Jan 20     DOI: https://doi.org/10.3350/cmh.2020.0261
Citations to this article as recorded by Crossref logo
The relationship between Lipocalin-2 level and hepatic steatosis in obese patients with NAFLD after bariatric surgery
Jiaqi Chen, Shihui Lei, Yueye Huang, Xiaojuan Zha, Lei Gu, Donglei Zhou, Jun Li, Feng Liu, Nannan Li, Lei Du, Xiu Huang, Ziwei Lin, Le Bu, Shen Qu
Lipids in Health and Disease.2022;[Epub]     CrossRef
Lipocalin-2 levels increase in plasma of non-alcoholic fatty liver disease patients with metabolic syndrome
Hirdesh Chawla, Vivek Bhosale, Ravi Misra, Satyendra Kumar Sonkar, Neera Kohli, Naseem Jamal, Shobhit Raj Vimal, Banwari Dangi, Kavita Durgapal, Shail Singh, Mahendra Pal Singh Negi, Ashim Ghatak
International Journal of Diabetes in Developing Countries.2022;[Epub]     CrossRef
Immune-related pathogenesis and therapeutic strategies of nonalcoholic steatohepatitis
Ki Wung Chung, Ye Eun Cho, Seung-Jin Kim, Seonghwan Hwang
Archives of Pharmacal Research.2022; 45(4): 229.     CrossRef
Bioinformatics analysis reveals the changes of peroxisome proliferator-activated receptor (PPAR) pathway in the development of Marjolin ulcers
Cheng Wang, Lin Cheng, Ying Zhang, Xiaozhuo Zhao, Huijun Zhang, Yuming Shen
All Life.2022; 15(1): 960.     CrossRef
A Scoping Review on Lipocalin-2 and Its Role in Non-Alcoholic Steatohepatitis and Hepatocellular Carcinoma
Marinela Krizanac, Paola Berenice Mass Sanchez, Ralf Weiskirchen, Anastasia Asimakopoulos
International Journal of Molecular Sciences.2021; 22(6): 2865.     CrossRef
Role of Neutrophils in the Pathogenesis of Nonalcoholic Steatohepatitis
Seonghwan Hwang, Hwayoung Yun, Sungwon Moon, Ye Eun Cho, Bin Gao
Frontiers in Endocrinology.2021;[Epub]     CrossRef