Significant down-regulation of growth hormone receptor expression revealed as a new unfavorable prognostic factor in hepatitis C virus-related hepatocellular carcinoma
Ching-Chih Lin, Ta-Wei Liu, Ming-Lun Yeh, Yi-Shan Tsai, Pei-Chien Tsai, Chung-Feng Huang, Jee-Fu Huang, Wan-Long Chuang, Chia-Yen Dai, Ming-Lung Yu
Clin Mol Hepatol. 2021;27(2):313-328.   Published online 2020 Dec 14     DOI: https://doi.org/10.3350/cmh.2020.0247
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Ring Finger Protein 125 Is an Anti-Proliferative Tumor Suppressor in Hepatocellular Carcinoma
Takahiro Kodama, Michiko Kodama, Nancy A. Jenkins, Neal G. Copeland, Huanhuan Joyce Chen, Zhubo Wei
Cancers.2022; 14(11): 2589.     CrossRef
Development and Verification of a Combined Immune- and Metabolism-Related Prognostic Signature for Hepatocellular Carcinoma
Yuanyuan Guo, Jing Yang, Hua Gao, Xin Tian, Xiaojian Zhang, Quancheng Kan
Frontiers in Immunology.2022;[Epub]     CrossRef
MustSeq, an alternative approach for multiplexible strand-specific 3’ end sequencing of mRNA transcriptome confers high efficiency and practicality
Liyao Mai, Yinbin Qiu, Zhiwei Lian, Caiming Chen, Linlin Wang, Yao Yin, Siqi Wang, Xiang Yang, Yazi Li, Wanwan Peng, Chaochao Luo, Xinghua Pan
RNA Biology.2021; 18(sup1): 232.     CrossRef