Radiation-induced abscopal effect and its enhancement by programmed cell death 1 blockade in the hepatocellular carcinoma: A murine model study
Gyu Sang Yoo, Won-Gyun Ahn, Shin-Yeong Kim, Wonseok Kang, Changhoon Choi, Hee Chul Park
Clin Mol Hepatol. 2021;27(1):144-156.   Published online 2020 Dec 7     DOI: https://doi.org/10.3350/cmh.2020.0095
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Hepatocellular Carcinoma Showing Tumor Shrinkage Due to an Abscopal Effect
Ryo Yano, Masashi Hirooka, Makoto Morita, Yuki Okazaki, Yoshiko Nakamura, Yusuke Imai, Takao Watanabe, Yohei Koizumi, Osamu Yoshida, Yoshio Tokumoto, Masanori Abe, Yoichi Hiasa
Internal Medicine.2024; 63(2): 241.     CrossRef
Novel VEGFR2 inhibitors with thiazoloquinoxaline scaffold targeting hepatocellular carcinoma with lower cardiotoxic impact
Reham M. M. El-Hazek, Nashwa H. Zaher, Mostafa G. M. El-Gazzar, Noha A. Fadel, Walaa A. El-Sabbagh
Scientific Reports.2023;[Epub]     CrossRef
The paradoxical role of radiation‐induced cGAS–STING signalling network in tumour immunity
Xiaoyi Zhang, Han Zhang, Jiajia Zhang, Mengdie Yang, Mengqin Zhu, Yuzhen Yin, Xin Fan, Fei Yu
Immunology.2023; 168(3): 375.     CrossRef
Comparison of stereotactic body radiotherapy with and without lenvatinib for advanced hepatocellular carcinoma: a propensity score analysis
Quan Wang, Xiaoquan Ji, Jing Sun, Wengang Li, Xuezhang Duan, Aimin Zhang
Journal of Cancer Research and Clinical Oncology.2023; 149(10): 7441.     CrossRef
Hepatocellular carcinoma (HCC) immunotherapy by anti-PD-1 monoclonal antibodies: A rapidly evolving strategy
Marzieh Nikoo, Zahraa F. Hassan, Mahsa Mardasi, Elmira Rostamnezhad, Fatemeh Roozbahani, Sahel Rahimi, Javad Mohammadi
Pathology - Research and Practice.2023; 247: 154473.     CrossRef
Combined radiotherapy and immune checkpoint inhibition for the treatment of advanced hepatocellular carcinoma
Alexander H. Shannon, Ashish Manne, Dayssy A. Diaz Pardo, Timothy M. Pawlik
Frontiers in Oncology.2023;[Epub]     CrossRef
Radiation and Immune Checkpoint Inhibitors: Combination Therapy for Treatment of Hepatocellular Carcinoma
Perla Chami, Youssef Diab, Danny N. Khalil, Hassan Azhari, William R. Jarnagin, Ghassan K. Abou-Alfa, James J. Harding, Joseph Hajj, Jennifer Ma, Maria El Homsi, Marsha Reyngold, Christopher Crane, Carla Hajj
International Journal of Molecular Sciences.2023; 24(23): 16773.     CrossRef
Inducing the Abscopal Effect in Liver Cancer Treatment: The Impact of Microwave Ablation Power Levels and PD-1 Antibody Therapy
Changli Liao, Guiyuan Zhang, Ruotong Huang, Linyuan Zeng, Bin Chen, Haitao Dai, Keyu Tang, Run Lin, Yonghui Huang
Pharmaceuticals.2023; 16(12): 1672.     CrossRef
Prognostic significance of albumin–bilirubin score in patients with unresectable hepatocellular carcinoma undergoing combined immunotherapy and radiotherapy
Dezuo Dong, Xianggao Zhu, Hongzhi Wang, Lijuan Li, Meng Wan, Shuai Li, Yangzi Zhang, Jianhao Geng, Yongheng Li, Weihu Wang
Journal of Medical Imaging and Radiation Oncology.2022; 66(5): 662.     CrossRef
Neoadjuvant Approaches in Hepatocellular Carcinoma: There's No Time Like the Present
Joseph W. Franses, Andrew X. Zhu
Clinical Cancer Research.2022; 28(13): 2738.     CrossRef
Crosstalk between tumor-associated macrophages and neighboring cells in hepatocellular carcinoma
Pil Soo Sung
Clinical and Molecular Hepatology.2022; 28(3): 333.     CrossRef
Combining stereotactic body radiotherapy with camrelizumab for unresectable hepatocellular carcinoma: a single-arm trial
Jian-Xu Li, Ting-Shi Su, Wen-Feng Gong, Jian-Hong Zhong, Liu-Ying Yan, Jie Zhang, Li-Qing Li, Mei-Ling He, Rui-Jun Zhang, You-Qin Du, Xiao-Ting Wang, Shi-Xiong Liang, Bang-De Xiang
Hepatology International.2022; 16(5): 1179.     CrossRef
PD-1/PD-L1 checkpoint inhibitors in advanced hepatocellular carcinoma immunotherapy
Qian Li, Jingjing Han, Yonglin Yang, Yu Chen
Frontiers in Immunology.2022;[Epub]     CrossRef
An abscopal effect in a gastric cancer patient treated with combined chemoimmunotherapy and palliative radiotherapy
Zengtao Bao, Qiang Tang, Huiyu Chen, Baoming Zhang, Wenchao Shi, Dezhi Gu
Immunotherapy.2022; 14(18): 1429.     CrossRef
Exploring the mythical abscopal effect: Radiation and programmed cell death protein 1 (PD-1) blockade for hepatocellular carcinoma
Jun Won Kim, Ik Jae Lee
Clinical and Molecular Hepatology.2021; 27(1): 103.     CrossRef
Manganese Ferrite Nanoparticles Enhance the Sensitivity of Hepa1-6 Hepatocellular Carcinoma to Radiation by Remodeling Tumor Microenvironments
Sung-Won Shin, Kyungmi Yang, Miso Lee, Jiyoung Moon, Arang Son, Yeeun Kim, Suha Choi, Do-hyung Kim, Changhoon Choi, Nohyun Lee, Hee Chul Park
International Journal of Molecular Sciences.2021; 22(5): 2637.     CrossRef
Immunogenic Cell Death Induction by Ionizing Radiation
Mengqin Zhu, Mengdie Yang, Jiajia Zhang, Yuzhen Yin, Xin Fan, Yu Zhang, Shanshan Qin, Han Zhang, Fei Yu
Frontiers in Immunology.2021;[Epub]     CrossRef
Current role of proton beam therapy in patients with hepatocellular carcinoma
Gyu Sang Yoo, Jeong Il Yu, Hee Chul Park
International Journal of Gastrointestinal Intervention.2021; 10(4): 175.     CrossRef
Antigen-Capturing Mesoporous Silica Nanoparticles Enhance the Radiation-Induced Abscopal Effect in Murine Hepatocellular Carcinoma Hepa1-6 Models
Kyungmi Yang, Changhoon Choi, Hayeong Cho, Won-Gyun Ahn, Shin-Yeong Kim, Sung-Won Shin, Yeeun Kim, Taekyu Jang, Nohyun Lee, Hee Chul Park
Pharmaceutics.2021; 13(11): 1811.     CrossRef