Targeting epithelial-mesenchymal transition pathway in hepatocellular carcinoma
Jaewhan Song
Clin Mol Hepatol. 2020;26(4):484-486.   Published online 2020 Oct 1     DOI: https://doi.org/10.3350/cmh.2020.0220
Citations to this article as recorded by Crossref logo
PIM1-Induced Cytoplasmic Expression of RBMY Mediates Hepatocellular Carcinoma Metastasis
Huey-Huey Chua, Mei-Hwei Chang, Ya-Hui Chen, Daw-Jen Tsuei, Yung-Ming Jeng, Po-Huang Lee, Yen-Hsuan Ni
Cellular and Molecular Gastroenterology and Hepatology.2023; 15(1): 121.     CrossRef
PI3K/AKT Signaling Tips the Balance of Cytoskeletal Forces for Cancer Progression
Shuo Deng, Hin Chong Leong, Arpita Datta, Vennila Gopal, Alan Prem Kumar, Celestial T. Yap
Cancers.2022; 14(7): 1652.     CrossRef
Concurrent Chemoradiotherapy-Driven Cell Plasticity by miR-200 Family Implicates the Therapeutic Response of Esophageal Squamous Cell Carcinoma
Yu-Cheng Lee, Cheng-Han Lin, Wei-Lun Chang, Wen-Der Lin, Jhih-Kai Pan, Wei-Jan Wang, Bor-Chyuan Su, Hsien-Hui Chung, Chen-Hsun Tsai, Forn-Chia Lin, Wen-Ching Wang, Pei-Jung Lu
International Journal of Molecular Sciences.2022; 23(8): 4367.     CrossRef
Leukocyte cell-derived chemotaxin 2 regulates epithelial-mesenchymal transition and cancer stemness in hepatocellular carcinoma
Tian-Huei Chu, Chou-Yuan Ko, Po-Han Tai, Yi-Chen Chang, Chao-Cheng Huang, Tung-Yang Wu, Hoi-Hung Chan, Ping-Hsuan Wu, Chien-Hui Weng, Yu-Wei Lin, Mei-Lang Kung, Cheng-Chieh Fang, Jian-Ching Wu, Zhi-Hong Wen, Yung-Kuo Lee, Tsung-Hui Hu, Ming-Hong Tai
Journal of Biological Chemistry.2022; 298(10): 102442.     CrossRef
MiR-23b-3p suppresses epithelial-mesenchymal transition, migration, and invasion of hepatocellular carcinoma cells by targeting c-MET
Na Ri Park, Jung Hoon Cha, Pil Soo Sung, Jeong Won Jang, Jong Young Choi, Seung Kew Yoon, Si Hyun Bae
Heliyon.2022; 8(10): e11135.     CrossRef
Metformin and Dichloroacetate Suppress Proliferation of Liver Cancer Cells by Inhibiting mTOR Complex 1
Tae Suk Kim, Minjong Lee, Minji Park, Sae Yun Kim, Min Suk Shim, Chea Yeon Lee, Dae Hee Choi, Yuri Cho
International Journal of Molecular Sciences.2021; 22(18): 10027.     CrossRef