Association between hepatic steatosis and the development of hepatocellular carcinoma in patients with chronic hepatitis B
Yun Bin Lee, Yeonjung Ha, Young Eun Chon, Mi Na Kim, Joo Ho Lee, Hana Park, Kwang-il Kim, Soo-Hwan Kim, Kyu Sung Rim, Seong Gyu Hwang
Clin Mol Hepatol. 2019;25(1):52-64.   Published online 2018 Oct 23     DOI: https://doi.org/10.3350/cmh.2018.0040
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Hepatic steatosis: Ultrasound assessment using attenuation imaging ( ATI ) with liver biopsy correlation
Christopher J Welman, Jacqualine Saunders, Marilyn Zelesco, Steven Abbott, Glenn Boardman, Oyekoya T Ayonrinde
Journal of Medical Imaging and Radiation Oncology.2023; 67(1): 45.     CrossRef
The interplay of long noncoding RNAs and hepatitis B virus
Nima Sarfaraz, Srinivas Somarowthu, Michael J. Bouchard
Journal of Medical Virology.2023;[Epub]     CrossRef
Letter: metabolic dysfunction‐associated fatty liver disease increases risk of all‐cause mortality in patients with chronic hepatitis C
Qianwen Zhao, Yunlei Deng
Alimentary Pharmacology & Therapeutics.2023; 57(2): 272.     CrossRef
The association of fatty liver and risk of hepatocellular carcinoma in HBV or HCV infected individuals: a systematic review and meta-analysis
Cheng-Long Han, Bao-Wen Tian, Chun-Cheng Yang, Ya-Fei Yang, Yun-Long Ma, Zi-Niu Ding, Lun-Jie Yan, Hui Liu, Zhao-Ru Dong, Zhi-Qiang Chen, Jian-Guo Hong, Dong-Xu Wang, Tao Li
Expert Review of Gastroenterology & Hepatology.2023; 17(2): 189.     CrossRef
Hepatitis B virus infection combined with nonalcoholic fatty liver disease: Interaction and prognosis
Lili Liu, Hong Li, Yang Zhang, Jing Zhang, Zhenhuan Cao
Heliyon.2023; 9(1): e13113.     CrossRef
Liver fibrosis is closely related to metabolic factors in metabolic associated fatty liver disease with hepatitis B virus infection
Haifeng Lv, Yanming Jiang, Geli Zhu, Shiyi Liu, Dian Wang, Jie Wang, Ke Zhao, Jing Liu
Scientific Reports.2023;[Epub]     CrossRef
Positive hepatitis B core antibody is associated with advanced fibrosis and mortality in nonalcoholic fatty liver disease
Pengyan Zhang, Zhenqiu Liu, Hong Fan, Tingting Shi, Xinyu Han, Chen Suo, Xingdong Chen, Tiejun Zhang
European Journal of Gastroenterology & Hepatology.2023; 35(3): 294.     CrossRef
A novel non‐invasive model for the prediction of advanced liver fibrosis in chronic hepatitis B patients with NAFLD
Jian Wang, Rui Huang, Jiacheng Liu, Ruimin Lai, Yilin Liu, Chuanwu Zhu, Yuanwang Qiu, Zebao He, Shengxia Yin, Yuxin Chen, Xiaomin Yan, Weimao Ding, Qi Zheng, Jie Li, Chao Wu
Journal of Viral Hepatitis.2023; 30(4): 287.     CrossRef
Baseline hepatocyte ballooning is a risk factor for adverse events in patients with chronic hepatitis B complicated with nonalcoholic fatty liver disease
You-Wen Tan, Jia-Min Wang, Xing-Bei Zhou
World Journal of Hepatology.2023; 15(2): 237.     CrossRef
Impact of MAFLD on the complications after hepatectomy in patients with HBV-related hepatocellular carcinoma
Ke-Gong Xiong, Tai-Shun Lin, Jin-Feng Kong, Qing-Biao Lin, Li-Fang Chen, Kun-Yu Ke
Medicine.2023; 102(9): e33062.     CrossRef
Performance of Serum-Based Scores for Identification of Mild Hepatic Steatosis in HBV Mono-infected and HBV–HIV Co-infected Adults
Richard K. Sterling, Wendy C. King, Mandana Khalili, David E. Kleiner, Amanda S. Hinerman, Mark Sulkowski, Raymond T. Chung, Mamta K. Jain, M auricio Lisker-Melman, David K. Wong, Marc G. Ghany
Digestive Diseases and Sciences.2022; 67(2): 676.     CrossRef
Should We Treat Immune Tolerant Chronic Hepatitis B? Lessons from Asia
Madhumita Premkumar, Yogesh K. Chawla
Journal of Clinical and Experimental Hepatology.2022; 12(1): 144.     CrossRef
Comparison of biochemical response during antiviral treatment in patients with chronic hepatitis B infection
Si Ho Kim, Eun Ju Cho, Boo‐ok Jang, Kyunghan Lee, Jae Kyun Choi, Gwang Hyeon Choi, Jeong‐Hoon Lee, Su Jong Yu, Yoon Jun Kim, Yun Bin Lee, Jeong‐Hwan Yoon, Jin‐Wook Kim, Sook‐Hyang Jeong, Eun Sun Jang
Liver International.2022; 42(2): 320.     CrossRef
Increased risk of hepatocellular carcinoma and mortality in chronic viral hepatitis with concurrent fatty liver
Mi Na Kim, Kyungdo Han, Juhwan Yoo, Seong Gyu Hwang, Sang Hoon Ahn
Alimentary Pharmacology & Therapeutics.2022; 55(1): 97.     CrossRef
Outcomes of Liver Resection for Metabolic Dysfunction-Associated Fatty Liver Disease or Chronic Hepatitis B-Related HCC
Lei Liu, Si Xie, Yu-Xian Teng, Zhu-Jian Deng, Kang Chen, Hao-Tian Liu, Rong-Rui Huo, Xiu-Mei Liang, Ping-Ping Guo, Da-Long Yang, Liang Ma, Bang-De Xiang, Le-Qun Li, Jian-Hong Zhong
Frontiers in Oncology.2022;[Epub]     CrossRef
Severe Hepatic Steatosis Is Associated With Low-Level Viremia and Advanced Fibrosis in Patients With Chronic Hepatitis B in North America
Hin Hin Ko, Nishi H. Patel, Sarah Haylock-Jacobs, Karen Doucette, Mang M. Ma, Curtis Cooper, Erin Kelly, Magdy Elkhashab, Edward Tam, Robert Bailey, Alexander Wong, Gerald Minuk, Philip Wong, Scott K. Fung, Giada Sebastiani, Alnoor Ramji, Carla S. Coffin
Gastro Hep Advances.2022; 1(1): 106.     CrossRef
MAFLD is Associated with the Risk of Liver Fibrosis and Inflammatory Activity in HBeAg-Negative CHB Patients
Xiaoman Chen, Jing Zhou, Lili Wu, Xiang Zhu, Hong Deng
Diabetes, Metabolic Syndrome and Obesity: Targets and Therapy.2022; Volume 15: 673.     CrossRef
Validation for models for tumor recurrence after liver transplantation in hepatectomy patients
Sung Joon Kim, Jong Man Kim, Nam-Joon Yi, Gyu-Seong Choi, Kwang-Woong Lee, Kyung-Suk Suh, Jae-Won Joh
Annals of Surgical Treatment and Research.2022; 102(3): 131.     CrossRef
A Novel Noninvasive Diagnostic Model of HBV-Related Inflammation in Chronic Hepatitis B Virus Infection Patients With Concurrent Nonalcoholic Fatty Liver Disease
Xuemei Tao, Lin Chen, Youfei Zhao, Yonggang Liu, Ruifang Shi, Bei Jiang, Yuqiang Mi, Liang Xu
Frontiers in Medicine.2022;[Epub]     CrossRef
Hepatitis B Core-Related Antigen Is Useful for Predicting Phase and Prognosis of Hepatitis B e Antigen-Positive Patients
Han Ah Lee, Hyun Woong Lee, Younhee Park, Hyon-Suk Kim, Yeon Seok Seo
Journal of Clinical Medicine.2022; 11(6): 1729.     CrossRef
MAFLD enhances clinical practice for liver disease in the Asia-Pacific region
Takumi Kawaguchi, Tsubasa Tsutsumi, Dan Nakano, Mohammed Eslam, Jacob George, Takuji Torimura
Clinical and Molecular Hepatology.2022; 28(2): 150.     CrossRef
Precision medicine in the era of potent antiviral therapy for chronic hepatitis B
Eileen L. Yoon, Dae Won Jun
Journal of Gastroenterology and Hepatology.2022; 37(7): 1191.     CrossRef
Metabolic Risk Factors Are Associated with the Disease Severity and Prognosis of Hepatitis B Virus-Related Acute on Chronic Liver Failure
Lu Chen, Jinjin Dai, Qing Xie, Xiaolin Wang, Wei Cai
Gut and Liver.2022; 16(3): 456.     CrossRef
Impact of NAFLD on the outcome of patients with chronic hepatitis B in Asia
Ming Yang, Lai Wei
Liver International.2022; 42(9): 1981.     CrossRef
Therapeutic mechanisms and beneficial effects of non-antidiabetic drugs in chronic liver diseases
Han Ah Lee, Young Chang, Pil Soo Sung, Eileen L. Yoon, Hye Won Lee, Jeong-Ju Yoo, Young-Sun Lee, Jihyun An, Do Seon Song, Young Youn Cho, Seung Up Kim, Yoon Jun Kim
Clinical and Molecular Hepatology.2022; 28(3): 425.     CrossRef
Concomitant Diseases and Co-contribution on Progression of Liver Stiffness in Patients with Hepatitis B Virus Infection
Chang-Hai Liu, Wei Jiang, Dong-Bo Wu, Qing-Min Zeng, You-Juan Wang, Hong Tang
Digestive Diseases and Sciences.2022;[Epub]     CrossRef
Magnetic resonance imaging improves stratification of fibrosis and steatosis in patients with chronic liver disease
Han Ah Lee, Seung-seob Kim, Jin-Young Choi, Yeon Seok Seo, Beom Jin Park, Ki Choon Sim, Seung Up Kim
Abdominal Radiology.2022; 47(11): 3733.     CrossRef
Clinical impact and mechanisms of hepatitis B virus infection concurrent with non-alcoholic fatty liver disease
Xin Tong, Yu Song, Shengxia Yin, Jian Wang, Rui Huang, Chao Wu, Junping Shi, Jie Li
Chinese Medical Journal.2022; 135(14): 1653.     CrossRef
Nonalcoholic fatty liver disease versus metabolic-associated fatty liver disease: Prevalence, outcomes and implications of a change in name
Cheng Han Ng, Daniel Q. Huang, Mindie H. Nguyen
Clinical and Molecular Hepatology.2022; 28(4): 790.     CrossRef
Steatosis, HBV‐related HCC, cirrhosis, and HBsAg seroclearance: A systematic review and meta‐analysis
Xianhua Mao, Ka Shing Cheung, Chengzhi Peng, Lung‐Yi Mak, Ho Ming Cheng, James Fung, Noam Peleg, Howard H.‐W. Leung, Rajneesh Kumar, Jeong‐Hoon Lee, Amir Shlomai, Man‐Fung Yuen, Wai‐Kay Seto
Hepatology.2022; : n/a.     CrossRef
Progress in understanding of association between metabolic associated fatty liver disease and viral infectious diseases
Zhao-Chun Chi
World Chinese Journal of Digestology.2022; 30(18): 783.     CrossRef
Interaction and Possible Mechanism between Non-Alcoholic Fatty Liver Disease and Chronic Hepatitis B
博诗 陈
Advances in Clinical Medicine.2022; 12(11): 10453.     CrossRef
Radiomics Analysis of Magnetic Resonance Proton Density Fat Fraction for the Diagnosis of Hepatic Steatosis in Patients With Suspected Non-Alcoholic Fatty Liver Disease
Ki Choon Sim, Min Ju Kim, Yongwon Cho, Hyun Jin Kim, Beom Jin Park, Deuk Jae Sung, Na Yeon Han, Yeo Eun Han, Tae Hyung Kim, Yoo Jin Lee
Journal of Korean Medical Science.2022;[Epub]     CrossRef
Clinical study of ganshuang granule combined with tenofovir in the treatment of chronic hepatitis B complicated with nonalcoholic fatty liver disease
Changtian Su, Qin Yang
Frontiers in Pharmacology.2022;[Epub]     CrossRef
NAFLD and HBV interplay - related mechanisms underlying liver disease progression
Evanthia Tourkochristou, Stelios F. Assimakopoulos, Konstantinos Thomopoulos, Markos Marangos, Christos Triantos
Frontiers in Immunology.2022;[Epub]     CrossRef
Secondary prevention of hepatitis B virus‐related hepatocellular carcinoma with current antiviral therapies
Jonggi Choi, Young‐Suk Lim
The Kaohsiung Journal of Medical Sciences.2021; 37(4): 262.     CrossRef
HRD1 attenuates the high uptake of [18F]FDG in hepatocellular carcinoma PET imaging
Ai-Mei Li, Xia-Wen Lin, Jing-Tao Shen, Min Li, Qi-Huang Zheng, Zheng-Yang Zhou, Ming Shi
Nuclear Medicine and Biology.2021; 96-97: 27.     CrossRef
The FIB-4 Index Is a Useful Predictor for the Development of Hepatocellular Carcinoma in Patients with Coexisting Nonalcoholic Fatty Liver Disease and Chronic Hepatitis B
Minah Kim, Yeonju Lee, Jun Sik Yoon, Minjong Lee, So Shin Kye, Sun Woong Kim, Yuri Cho
Cancers.2021; 13(10): 2301.     CrossRef
Association of Metabolic Risk Factors With Risks of Cancer and All‐Cause Mortality in Patients With Chronic Hepatitis B
Yun Bin Lee, Hyemi Moon, Jeong‐Hoon Lee, Eun Ju Cho, Su Jong Yu, Yoon Jun Kim, Fabien Zoulim, Juneyoung Lee, Jung‐Hwan Yoon
Hepatology.2021; 73(6): 2266.     CrossRef
Pyroptosis: mechanisms and diseases
Pian Yu, Xu Zhang, Nian Liu, Ling Tang, Cong Peng, Xiang Chen
Signal Transduction and Targeted Therapy.2021;[Epub]     CrossRef
Metabolic dysfunction-associated fatty liver disease increases risk of adverse outcomes in patients with chronic hepatitis B
Laurens A. van Kleef, Hannah S.J. Choi, Willem P. Brouwer, Bettina E. Hansen, Keyur Patel, Robert A. de Man, Harry L.A. Janssen, Robert J. de Knegt, Milan J. Sonneveld
JHEP Reports.2021; 3(5): 100350.     CrossRef
Systematic review with meta‐analysis: prevalence of hepatic steatosis, fibrosis and associated factors in chronic hepatitis B
Qi Zheng, Biyao Zou, Yuankai Wu, Yeehui Yeo, Huizhen Wu, Christopher D Stave, Ramsey C. Cheung, Mindie H. Nguyen
Alimentary Pharmacology & Therapeutics.2021; 54(9): 1100.     CrossRef
Association of central obesity with hepatocellular carcinoma in patients with chronic hepatitis B receiving antiviral therapy
Rong Fan, Junqi Niu, Hong Ma, Qing Xie, Jun Cheng, Huiying Rao, Xiaoguang Dou, Jianping Xie, Wei Zhao, Jie Peng, Zhiliang Gao, Hongbo Gao, Xinyue Chen, Jinjun Chen, Qiang Li, Hong Tang, Zhengang Zhang, Hong Ren, Mingliang Cheng, Xieer Liang, Chaonan Zhu,
Alimentary Pharmacology & Therapeutics.2021; 54(3): 329.     CrossRef
Controlled attenuation parameter value and the risk of hepatocellular carcinoma in chronic hepatitis B patients under antiviral therapy
Joo Hyun Oh, Hye Won Lee, Dong Hyun Sinn, Jun Yong Park, Beom Kyung Kim, Seung Up Kim, Do Young Kim, Sang Hoon Ahn, Wonseok Kang, Geum-Youn Gwak, Moon Seok Choi, Joon Hyeok Lee, Kwang Cheol Koh, Seung Woon Paik, Yong-Han Paik
Hepatology International.2021; 15(4): 892.     CrossRef
Chronic hepatitis B infection with concomitant hepatic steatosis: Current evidence and opinion
Yi-Wen Shi, Rui-Xu Yang, Jian-Gao Fan
World Journal of Gastroenterology.2021; 27(26): 3971.     CrossRef
The Prognostic Role of On-Treatment Liver Stiffness for Hepatocellular Carcinoma Development in Patients with Chronic Hepatitis B
Hye Won Lee, Hyun Woong Lee, Jae Seung Lee, Yun Ho Roh, Hyein Lee, Seung Up Kim, Jun Yong Park, Do Young Kim, Sang Hoon Ahn, Beom Kyung Kim
Journal of Hepatocellular Carcinoma.2021; Volume 8: 467.     CrossRef
REPLY:
Yun Bin Lee, Juneyoung Lee
Hepatology.2021; 74(2): 1135.     CrossRef
Reply
Hye Won Lee, Beom Kyung Kim
Clinical Gastroenterology and Hepatology.2020; 18(1): 264.     CrossRef
Magnetic resonance imaging of obesity and metabolic disorders: Summary from the 2019 ISMRM Workshop
Houchun H. Hu, Rosa Tamara Branca, Diego Hernando, Dimitrios C. Karampinos, Jürgen Machann, Charles A. McKenzie, Holden H. Wu, Takeshi Yokoo, S. Sendhil Velan
Magnetic Resonance in Medicine.2020; 83(5): 1565.     CrossRef
Abnormal CD44 activation of hepatocytes with nonalcoholic fatty accumulation in rat hepatocarcinogenesis
Miao Fang, Min Yao, Jie Yang, Wen-Jie Zheng, Li Wang, Deng-Fu Yao
World Journal of Gastrointestinal Oncology.2020; 12(1): 66.     CrossRef
Chronic hepatitis B and non‐alcoholic fatty liver disease: Conspirators or competitors?
Jianbin Zhang, Shuangzhe Lin, Daixi Jiang, Mengting Li, Yuanwen Chen, Jun Li, Jiangao Fan
Liver International.2020; 40(3): 496.     CrossRef
Earlier Alanine Aminotransferase Normalization During Antiviral Treatment Is Independently Associated With Lower Risk of Hepatocellular Carcinoma in Chronic Hepatitis B
Jonggi Choi, Gi-Ae Kim, Seungbong Han, Young-Suk Lim
American Journal of Gastroenterology.2020; 115(3): 406.     CrossRef
Approach to the patient with chronic hepatitis B and decompensated cirrhosis
Mitchell L. Shiffman
Liver International.2020; 40(S1): 22.     CrossRef
Presence of Hepatic Steatosis Does Not Increase the Risk of Hepatocellular Carcinoma in Patients With Chronic Hepatitis B Over Long Follow-Up
Chong Teik Lim, George Boon Bee Goh, Huihua Li, Tony Kiat-Hon Lim, Wei Qiang Leow, Wei Keat Wan, Rafay Azhar, Wan Cheng Chow, Rajneesh Kumar
Microbiology Insights.2020; 13: 117863612091887.     CrossRef
Risk of Hepatocellular Carcinoma With Tenofovir vs Entecavir in Patients With Chronic Hepatitis B
Han Ah Lee, Yeon Seok Seo, Seung Up Kim
Gastroenterology.2020; 158(8): 2310.     CrossRef
Radiologic Nonalcoholic Fatty Liver Disease Increases the Risk of Hepatocellular Carcinoma in Patients With Suppressed Chronic Hepatitis B
Hyeki Cho, Young Chang, Jeong-Hoon Lee, Young Youn Cho, Joon Yeul Nam, Yun Bin Lee, Dong Ho Lee, Eun Ju Cho, Su Jong Yu, Yoon Jun Kim, Jeong Min Lee, Jung-Hwan Yoon
Journal of Clinical Gastroenterology.2020; 54(7): 633.     CrossRef
A New Endemic of Concomitant Nonalcoholic Fatty Liver Disease and Chronic Hepatitis B
Hira Hanif, Muzammil M. Khan, Mukarram J. Ali, Pir A. Shah, Jinendra Satiya, Daryl T.Y. Lau, Aysha Aslam
Microorganisms.2020; 8(10): 1526.     CrossRef
The Effects of Hepatic Steatosis on the Natural History of HBV Infection
Idrees Suliman, Noha Abdelgelil, Farah Kassamali, Tarek I. Hassanein
Clinics in Liver Disease.2019; 23(3): 433.     CrossRef