Clinical features and outcomes of patients with hepatocellular carcinoma complicated with bile duct invasion
Jihyun An, Kwang Sun Lee, Kang Mo Kim, Do Hyun Park, Sang Soo Lee, Danbi Lee, Ju Hyun Shim, Young-Suk Lim, Han Chu Lee, Young-Hwa Chung, Yung Sang Lee
Clin Mol Hepatol. 2017;23(2):160-169.   Published online 2017 May 16     DOI: https://doi.org/10.3350/cmh.2016.0088
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Effect of Biliary Tract Invasion with Obstructive Jaundice on the Prognosis of Patients With Unresectable Hepatocellular Carcinoma
Weiwei Jiang, Xiaobo Fu, Guobao Wang, Han Qi, Zixiong Chen, Fei Gao
Academic Radiology.2023; 30(3): 483.     CrossRef
Prognostic value of baseline imaging and clinical features in patients with advanced hepatocellular carcinoma
Osman Öcal, Michael Ingrisch, Muzaffer Reha Ümütlü, Bora Peynircioglu, Christian Loewe, Otto van Delden, Vincent Vandecaveye, Bernhard Gebauer, Christoph J. Zech, Christian Sengel, Irene Bargellini, Roberto Iezzi, Alberto Benito, Maciej Pech, Peter Malfer
British Journal of Cancer.2022; 126(2): 211.     CrossRef
Postoperative adjuvant transarterial chemoembolization improves outcomes of hepatocellular carcinoma associated with bile duct tumor thrombus: a propensity score matching analysis
Zhen-Hua Chen, Jin-Kai Feng, Ju-Xian Sun, Jia-Yi Wu, Wei-Xing Guo, Jie Shi, Yong-Gang Wei, Jian-Yin Zhou, Zhi-Bo Zhang, Mao-Lin Yan, Shu-Qun Cheng
HPB.2022; 24(4): 547.     CrossRef
Hepatocellular Carcinoma with Hepatic Duct Tumor Thrombus
Shih-Feng Huang, Cheng-Chung Tsai
Indian Journal of Surgery.2022; 84(S2): 434.     CrossRef
Transarterial chemoembolization for hepatocellular carcinoma with vascular invasion
Shiro Miyayama, Yasuaki Arai, Osamu Matsui
The British Journal of Radiology.2022;[Epub]     CrossRef
Proton Beam Therapy in Managing Unresectable Hepatocellular Carcinoma with Bile Duct Invasion
Ching-Hsin Lee, An-Hsin Chen, Sheng-Ping Hung, Cheng-En Hsieh, Jeng-Hwei Tseng, Po-Jui Chen, Jen-Yu Cheng, Joseph Tung-Chieh Chang, Kun-Ming Chan, Shi-Ming Lin, Chen-Chun Lin, Wei-Ting Chen, Wan-Yu Chen, Bing-Shen Huang
Cancers.2022; 14(7): 1616.     CrossRef
Prediction of effective percutaneous transhepatic biliary drainage in patients with hepatocellular carcinoma: A multi-central retrospective study
Haofan Wang, Yitao Mao, Chunning Zhang, Xiaojun Hu, Bin Chen, Luwen Mu, Shuyi Wang, Yifen Lin, Zhanwang Xiang, Mingsheng Huang
Liver Research.2022; 6(4): 269.     CrossRef
Cholangioscopic biopsy sample detection of bile duct invasion by hepatocellular carcinoma: an underappreciated entity
Teddy Sutardji Nagaria, Isaac Raijman, Mohamed O. Othman, Gary Lloyd Horn, John M. Vierling, Juhi Mahadik, Sadhna Dhingra
iGIE.2022; 1(1): 62.     CrossRef
Effectiveness, safety, and factors associated with the clinical success of endoscopic biliary drainage for patients with hepatocellular carcinoma: a retrospective multicenter study
Akihiro Matsumi, Hironari Kato, Toru Ueki, Etsuji Ishida, Masahiro Takatani, Masakuni Fujii, Masaki Wato, Tatsuya Toyokawa, Ryo Harada, Hirofumi Tsugeno, Minoru Matsubara, Hiroshi Matsushita, Hiroyuki Okada
BMC Gastroenterology.2021;[Epub]     CrossRef
Hepatocellular carcinoma recurrence in the extrahepatic bile duct wall: A case report
Taku Matsumoto, Toshihiko Yoshida, Takashi Yamagishi, Hironobu Goto, Dai Otsubo, Akinobu Furutani, Hisoka Yamane, Yasuhiro Fujino, Masahiro Tominaga
Clinical Case Reports.2021; 9(3): 1561.     CrossRef
A nomogram based on combining systemic and hepatic inflammation markers for predicting microscopic bile duct tumour thrombus in hepatocellular carcinoma
Jun-Yi Wu, Ju-Xian Sun, Jia-Yi Wu, Xiao-Xiao Huang, Yan-Nan Bai, Yong-Yi Zeng, Zhi-Bo Zhang, Shu-Qun Cheng, Mao-Lin Yan
BMC Cancer.2021;[Epub]     CrossRef
Efficacy and Safety of Transarterial Chemoembolization for the Treatment of Unresectable Hepatocellular Carcinoma Associated with Bile Duct Tumor Thrombus: A Real-World Retrospective Cohort Study
Jin-Kai Feng, Ju-Xian Sun, Zong-Han Liu, Jing-Wen Gu, Zhen-Hua Chen, Chang Liu, Wei-Xing Guo, Jie Shi, Shu-Qun Cheng
Cancer Management and Research.2021; Volume 13: 3551.     CrossRef
Redefining Hepatocellular Carcinoma Staging Systems Based on the Bile Duct Invasion Status: A Multicenter Study
Qizhen Huang, Yufeng Chen, Kongying Lin, Chuandong Sun, Shuguo Zheng, Jinhong Chen, Yifan Wang, Yanming Zhou, Weiping Zhou, Jingfeng Liu, Yongyi Zeng
Frontiers in Oncology.2021;[Epub]     CrossRef
The Model to Estimate Survival in Ambulatory Hepatocellular Carcinoma Patients Aids in the Decision for TACE Retreatment
Young Youn Cho, Su Jong Yu, Jung-Ju Yoo, Minjong Lee, Dong Hyeon Lee, Yuri Cho, Kyoung Wan Yoon, Eun Ju Cho, Jeong-Hoon Lee, Yoon Jun Kim, Jung-Hwan Yoon
Journal of Clinical Gastroenterology.2020; 54(4): 370.     CrossRef

Postoperative Adjuvant Transarterial Chemoembolization Improves Short-Term Prognosis of Hepatocellular Carcinoma with Bile Duct Tumor Thrombus: A Propensity-Score Matching Study

Qizhen Huang, Kongying Lin, Lei Wang, Jianxing Zeng, Hongzhi Liu, Zongren Ding, Yongyi Zeng, Jingfeng Liu
Cancer Management and Research.2020; Volume 12: 9183.     CrossRef
Glycochenodeoxycholic acid induces stemness and chemoresistance via the STAT3 signaling pathway in hepatocellular carcinoma cells
Changying Shi, Jiamei Yang, Longmiao Hu, Boyi Liao, Liang Qiao, Weifeng Shen, Feng Xie, Guoqing Zhu
Aging.2020; 12(15): 15546.     CrossRef
Triple Covered Metal Stent Deployment Using Side-by-Side Technique for Hemobilia due to Hepatocellular Carcinoma (with Video)
Takeshi Ogura, Tadahiro Yamada, Masanori Yamada, Saori Ueno, Kazuhide Higuchi
Digestive Diseases.2020; 38(4): 348.     CrossRef
Efficacy and Safety of Sorafenib in Unresectable Hepatocellular Carcinoma with Bile Duct Invasion
Taku Tanaka, Teiji Kuzuya, Masatoshi Ishigami, Takanori Ito, Yoji Ishizu, Takashi Honda, Tetsuya Ishikawa, Mitsuhiro Fujishiro
Oncology.2020; 98(9): 621.     CrossRef
FDG PET/CT Imaging of Hepatocellular Carcinoma With Bile Duct Tumor Thrombus
Wei Zhang, Cheng Fang, Huipan Liu, Yue Chen
Clinical Nuclear Medicine.2019; 44(2): 130.     CrossRef
Outcomes of major laparoscopic liver resection for hepatocellular carcinoma
Hanisah Guro, Jai Young Cho, Ho-Seong Han, Yoo-Seok Yoon, YoungRok Choi, Sungho Kim, Kilhwan Kim, In Gun Hyun
Surgical Oncology.2018; 27(1): 31.     CrossRef
Percutaneous placement of self-expandable metallic stents in patients with obstructive jaundice due to hepatocellular carcinoma
Hyun Pyo Hong, Kyungmin Park
International Journal of Gastrointestinal Intervention.2018; 7(2): 85.     CrossRef