Transarterial chemoembolization using drug eluting beads for the treatment of hepatocellular carcinoma: Now and future
Hyun Young Woo, Jeong Heo
Clin Mol Hepatol. 2015;21(4):344-348.   Published online 2015 Dec 24     DOI: https://doi.org/10.3350/cmh.2015.21.4.344
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Downstaging Techniques for Hepatocellular Carcinoma in Candidates Awaiting Liver Transplantation
Lauren Matevish, Madhukar S. Patel, Parsia A. Vagefi
Surgical Clinics of North America.2024; 104(1): 145.     CrossRef
Loadability and Releasing Profiles In Vitro and Pharmacokinetics In Vivo of Vinorelbine and Raltitrexed by CalliSpheres Beads
Haochen Wang, Jian Wang, Tianshi Lv, Shoujin Cao, Xiaoqiang Tong, Li Song, Yinghua Zou
Cancer Biotherapy and Radiopharmaceuticals.2023; 38(8): 536.     CrossRef
Assessment of Irinotecan Loading and Releasing Profiles of a Novel Drug-Eluting Microsphere (CalliSpheres) In Vitro
Qinyue Chen, Yali Sun, Haixue Dai, Ping Guo, Shuangxing Hou, Xianyi Sha
Cancer Biotherapy and Radiopharmaceuticals.2023; 38(8): 521.     CrossRef
In Vitro Drug Loading, Releasing Profiles, and In Vivo Embolic Efficacy and Safety Evaluation of a Novel Drug-Eluting Microsphere (CalliSpheres)
Qinyue Chen, Lan Shu, Yali Sun, Ping Guo, Dong Wang, Xianyi Sha
Cancer Biotherapy and Radiopharmaceuticals.2023; 38(8): 512.     CrossRef
An In Vitro Comparative Study of Three Drug-Eluting Beads Loaded with Raltitrexed
Enhao Lu, Jun Tie, Lingxiao Liu, Dong Lu, Weifu Lv, Xianyi Sha
Cancer Biotherapy and Radiopharmaceuticals.2023; 38(9): 641.     CrossRef
Quantitative analysis with multiphase contrast-enhanced computed tomography to evaluate residual tumor activity of hepatocellular carcinoma after DEB-TACE
Wenchao Hu, Guohong Cao, Shengli Ye, Jianfeng Xu, Jing Chen, Guoliang Shao
Medicine.2023; 102(24): e34054.     CrossRef
Safety, efficacy, and survival of drug-eluting beads-transarterial chemoembolization vs. conventional-transarterial chemoembolization in advanced HCC patients with main portal vein tumor thrombus
Junwei Chen, Lisha Lai, Churen Zhou, Junyang Luo, Haofan Wang, Mingan Li, Mingsheng Huang
Cancer Imaging.2023;[Epub]     CrossRef
Drug-Eluting Bead Transarterial Chemoembolization Versus Radiofrequency Ablation as an Initial Treatment of Single Small (≤ 3 cm) Hepatocellular Carcinoma
Somin Lee, Yong Yeon Jeong, Byung Chan Lee, Sang Soo Shin, Suk Hee Heo, Hyoung Ook Kim, Chan Park, Won Gi Jeong
Journal of Korean Medical Science.2023;[Epub]     CrossRef
Comparison of tumor response following conventional versus drug-eluting bead transarterial chemoembolization in early- and very early-stage hepatocellular carcinoma
Murtuza Razi, Syed Safiullah, Jianping Gu, Xu He, Mustafa Razi, Jie Kong
Journal of Interventional Medicine.2022; 5(1): 10.     CrossRef
Drug-eluting bead trans-arterial chemoembolization combined with microwave ablation therapy vs. microwave ablation alone for early stage hepatocellular carcinoma: a preliminary investigation of clinical value
Juanfang Liu, Wenguang Zhang, Huibin Lu, Hongbin Li, Xueliang Zhou, Jing Li, Xinwei Han
Journal of Cancer Research and Clinical Oncology.2022; 148(7): 1781.     CrossRef
Conventional versus drug-eluting bead transarterial chemoembolization: A better option for treatment of unresectable hepatocellular carcinoma
Murtuza Razi, Gu Jianping, He Xu, Mohammed Jameeluddin Ahmed
Journal of Interventional Medicine.2021; 4(1): 11.     CrossRef
A Four-Step Cascade Drug-Release Management Strategy for Transcatheter Arterial Chemoembolization (TACE) Therapeutic Applications
Ying-Jiun Hsieh, Hung-Wei Cheng, Hung-Yu Chen, Ming-Wei Lee
Polymers.2021; 13(21): 3701.     CrossRef
Hepatocellular carcinoma locoregional therapies: Outcomes and future horizons
Mina S Makary, Stuart Ramsell, Eric Miller, Eliza W Beal, Joshua D Dowell
World Journal of Gastroenterology.2021; 27(43): 7462.     CrossRef
Optimized Loading of Idarubicin in CalliSpheres® Drug-Eluting Beads and Characterization of Release Profiles and Morphological Properties
Enhao Lu, Guoliang Shao, Jingqin Ma, Yiwei He, Yuanchuan Gong, Zhiping Yan, Xianyi Sha
Pharmaceutics.2021; 13(6): 799.     CrossRef
Biodegradable 131Iodine‐Labeled Microspheres: Potential Transarterial Radioembolization Biomaterial for Primary Hepatocellular Carcinoma Treatment
Fuwen Pang, Yuhao Li, Wenjie Zhang, Chunchao Xia, Qing He, Zhenlin Li, Liu Xiao, Simin Song, Ping Dong, Huijun Zhou, Tuo Shao, Huawei Cai, Lin Li
Advanced Healthcare Materials.2020;[Epub]     CrossRef
The Comprehensive Analysis of Efficacy and Safety of CalliSpheres® Drug-Eluting Beads Transarterial Chemoembolization in 367 Liver Cancer Patients: A Multiple-Center, Cohort Study
Zhiyi Peng, Guohong Cao, Qinming Hou, Ling Li, Shihong Ying, Junhui Sun, Guanhui Zhou, Jian Zhou, Xin Zhang, Wenbin Ji, Zhihai Yu, Tiefeng Li, Dedong Zhu, Wenhao Hu, Jiansong Ji, Haijun Du, Changsheng Shi, Xiaohua Guo, Jian Fang, Jun Han, Wenjiang Gu, Xia
Oncology Research Featuring Preclinical and Clinical Cancer Therapeutics.2020; 28(3): 249.     CrossRef
Locoregional treatments for hepatocellular carcinoma: Current evidence and future directions
Riccardo Inchingolo, Alessandro Posa, Martin Mariappan, Stavros Spiliopoulos
World Journal of Gastroenterology.2019; 25(32): 4614.     CrossRef
Analysis of Lipiodol uptake in angiography and computed tomography for the diagnosis of malignant versus benign hepatocellular nodules in cirrhotic liver
Marcel C. Langenbach, Thomas J. Vogl, Isabelle von den Driesch, Benjamin Kaltenbach, Jan-Erik Scholtz, Renate M. Hammerstingl, Tatjana Gruber-Rouh
European Radiology.2019; 29(12): 6539.     CrossRef
An investigation of efficacy, safety, and prognostic factors of drug‐eluting beads‐transarterial chemoembolization operation with CalliSpheres® Microspheres in treating Chinese hepatocellular carcinoma patients
Xin Zhang, Xiao Lin, Huafeng Qiu, Zhiyi Peng
Journal of Clinical Laboratory Analysis.2019;[Epub]     CrossRef
Comprehensive Analysis of Factors Affecting Clinical Response and Short-Term Survival to Drug-Eluting Bead Transarterial Chemoembolization for Treatment in Patients With Liver Cancer
Xia Wu, Ran Chen, Weiliang Zheng, Hongjie Hu
Technology in Cancer Research & Treatment.2018; 17: 153303381875987.     CrossRef
Early treatment response to transcatheter arterial chemoembolization is associated with time to the development of extrahepatic metastasis and overall survival in intermediate-stage hepatocellular carcinoma
Sung Won Lee, Hae Lim Lee, Nam Ik Han, Jeong Won Jang, Si Hyun Bae, Jong Young Choi, Seung Kew Yoon
Cancer Chemotherapy and Pharmacology.2017; 79(1): 81.     CrossRef
New concepts in embolotherapy of HCC
F. Pesapane, N. Nezami, F. Patella, J. F. Geschwind
Medical Oncology.2017;[Epub]     CrossRef
Loading and Elution Characteristics of Quadrasphere Microspheres Loaded With Bevacizumab
Martin Oselkin, Neda I Sedora-Roman, Bryan A Pukenas, David Kung, Robert W Hurst
Therapeutic Delivery.2017; 8(9): 747.     CrossRef
Sustained multiple organ ischaemia after transarterial chemoembolization with drug-eluting beads for hepatocellular carcinoma
Young Kim, Jung Kwon, Soon Nam, Jeong Jang, Hyun Jung, Yu Shin, Eun Park, Dong Shim
Experimental and Therapeutic Medicine.2017;[Epub]     CrossRef
Challenges of advanced hepatocellular carcinoma
Stefano Colagrande, Andrea L Inghilesi, Sami Aburas, Gian G Taliani, Cosimo Nardi, Fabio Marra
World Journal of Gastroenterology.2016; 22(34): 7645.     CrossRef