Efficacy of prolonged entecavir monotherapy in treatment-naïve chronic hepatitis B patients exhibiting a partial virologic response to entecavir
Han Na Choi, Jeong Eun Song, Hyeon Chul Lee, Hyeong Ho Jo, Chang Hyeong Lee, Byung Seok Kim
Clin Mol Hepatol. 2015;21(1):24-31.   Published online 2015 Mar 25     DOI: https://doi.org/10.3350/cmh.2015.21.1.24
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Switching from entecavir to tenofovir alafenamide for chronic hepatitis B patients with low‐level viraemia
Zhong‐Bin Li, Le Li, Xiao‐Xia Niu, Song‐Hai Chen, Yi‐Ming Fu, Chun‐Yan Wang, Yan Liu, Qing Shao, Guofeng Chen, Dong Ji
Liver International.2021; 41(6): 1254.     CrossRef
New therapeutic options for persistent low-level viremia in patients with chronic hepatitis B virus infection: Increase of entecavir dosage
Guo-Qing Yin, Jun Li, Bei Zhong, Yong-Fong Yang, Mao-Rong Wang
World Journal of Gastroenterology.2021; 27(8): 666.     CrossRef
Tenofovir monotherapy versus tenofovir plus entecavir combination therapy in HBeAg‐positive chronic hepatitis patients with partial virological response to entecavir
Yong‐Hong Wang, Juan Liao, Dong‐Mei Zhang, Dong‐Bo Wu, Ya‐Chao Tao, Meng‐Lan Wang, En‐Qiang Chen, Hong Tang
Journal of Medical Virology.2020; 92(3): 302.     CrossRef
Optimal drug administration manner would rescue partial virological response in chronic hepatitis B patients with entecavir or tenofovir treatment
Ya‐Chao Tao, Meng‐Lan Wang, Dong‐Mei Zhang, Dong‐Bo Wu, Yong‐Hong Wang, Juan Liao, Hong Tang, En‐Qiang Chen
Journal of Viral Hepatitis.2020; 27(7): 731.     CrossRef
Antiviral therapy predicts the outcomes following resection of hepatocellular carcinoma in patients negative for HBV DNA: a propensity score matching analysis
Mingxing Xu, Zheng Zhou, Ruiyun Xu, Huiling Zhang, Nan Lin, Yuesi Zhong
World Journal of Surgical Oncology.2019;[Epub]     CrossRef
Efficacy of long-term tenofovir disoproxil fumarate therapy in chronic hepatitis B patients with partial virologic response in real practice
Jeong Eun Song, Chang Hyeong Lee, Byung Seok Kim
The Korean Journal of Internal Medicine.2019; 34(4): 802.     CrossRef
Switching to tenofovir vs continuing entecavir for hepatitis B virus with partial virologic response to entecavir: a randomized controlled trial
H. J. Yim, I. H. Kim, S. J. Suh, Y. K. Jung, J. H. Kim, Y. S. Seo, J. E. Yeon, C. W. Kim, S. Y. Kwon, S. H. Park, M. S. Lee, S. H. Um, K. S. Byun
Journal of Viral Hepatitis.2018; 25(11): 1321.     CrossRef
Improvements in the management of chronic hepatitis B virus infection
Lucas Zhihong Liu, Jian Sun, Jinlin Hou, Henry Lik Yuen Chan
Expert Review of Gastroenterology & Hepatology.2018; 12(11): 1153.     CrossRef
Low‐level viremia and the increased risk of hepatocellular carcinoma in patients receiving entecavir treatment
Jung Hee Kim, Dong Hyun Sinn, Wonseok Kang, Geum‐Youn Gwak, Yong‐Han Paik, Moon Seok Choi, Joon Hyeok Lee, Kwang Cheol Koh, Seung Woon Paik
Hepatology.2017; 66(2): 335.     CrossRef
Week 4 viral load predicts long-term suppression of hepatitis B virus DNA during antiviral therapy: improving hepatitis B treatment in the real world
J. Truong, B. Shadbolt, M. Ooi, S. Chitturi, G. Kaye, G. C. Farrell, N. C. Teoh
Internal Medicine Journal.2017; 47(1): 50.     CrossRef
EASL 2017 Clinical Practice Guidelines on the management of hepatitis B virus infection
Pietro Lampertico, Kosh Agarwal, Thomas Berg, Maria Buti, Harry L.A. Janssen, George Papatheodoridis, Fabien Zoulim, Frank Tacke
Journal of Hepatology.2017; 67(2): 370.     CrossRef
Clinical Course of Partial Virologic Response with Prolonged Tenofovir Therapy in Nuclos(t)ides-Naïve Patients with Chronic Hepatitis B
In Du Jeong, Seok Won Jung, Bo Ryung Park, Byung Uk Lee, Jae Ho Park, Byung Gyu Kim, Sung-Jo Bang, Jung Woo Shin, Neung Hwa Park
Digestive Diseases and Sciences.2017; 62(10): 2908.     CrossRef
5-year efficacy of entecavir in Indian patients with chronic hepatitis B
Gautam Ray
Indian Journal of Gastroenterology.2016; 35(3): 190.     CrossRef
Current Management of Hepatitis B in 2016
Arpan Mohanty, Joseph K. Lim
Current Hepatology Reports.2016; 15(4): 266.     CrossRef