Two cases of telbivudine-induced myopathy in siblings with chronic hepatitis B
Eun Hye Kim, Hana Park, Kun Ho Lee, Sang Hoon Ahn, Seung-Min Kim, Kwang-Hyub Han
Clin Mol Hepatol. 2013;19(1):82-86.   Published online 2013 Mar 25     DOI: https://doi.org/10.3350/cmh.2013.19.1.82
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Telbivudine-Induced Myopathy: Clinical Features, Histopathological Characteristics, and Risk Factors
Min-Yu Lan, Hui-Chen Lin, Tsung-Hui Hu, Shu-Fang Chen, Chien-Hung Chen, Yung-Yee Chang, King-Wah Chiu, Tsu-Kung Lin, Shun-Sheng Chen
Journal of Clinical Neurology.2023; 19(1): 52.     CrossRef
Telbivudine for renal transplant recipients with chronic hepatitis B infection: a randomized controlled trial with early termination
Ya-Wen Yang, Meng-Kun Tsai, Ching-Yao Yang, Chih-Yuan Lee, Bor-Luen Chiang, Hong-Shiee Lai
Clinical and Experimental Nephrology.2020; 24(5): 474.     CrossRef
Comparison of clinical practice guidelines for the management of chronic hepatitis B: When to start, when to change, and when to stop
Hyung Joon Yim, Ji Hoon Kim, Jun Yong Park, Eileen L. Yoon, Hana Park, Jung Hyun Kwon, Dong Hyun Sinn, Sae Hwan Lee, Jeong-Hoon Lee, Hyun Woong Lee
Clinical and Molecular Hepatology.2020; 26(4): 411.     CrossRef
Telbivudine-Induced Myopathy Incidentally Detected by FDG PET/CT Imaging in a Patient With History of Hepatocellular Carcinoma
Sijuan Zou, Zhaoting Cheng, Shuang Song, Dongling Zhu, Xiaohua Zhu
Clinical Nuclear Medicine.2019; 44(2): 171.     CrossRef
Mitochondrial myopathies caused by prolonged use of telbivudine
Jong-Mok Lee, Jin-Hong Shin, Young-Eun Park, Dae-Seong Kim
Annals of Clinical Neurophysiology.2017; 19(1): 40.     CrossRef
Chronic Hepatitis B: A Critical Discussion
Jianfei Long, Min Wang, Bicui Chen, Jiming Zhang, Bin Wang
Future Virology.2017; 12(3): 111.     CrossRef
The Ca 2+ /CaMKK2 axis mediates the telbivudine induced upregulation of creatine kinase: Implications for mechanism of antiviral nucleoside analogs’ side effect
Long Jianfei, Wang Min, Ma Chunlai, Chen Bicui, Zhang Jiming, Wang Bin
Biochemical Pharmacology.2017; 146: 224.     CrossRef
Rhabdomyolysis, lactic acidosis, and multiple organ failure during telbivudine treatment for hepatitis B: a case report and review of the literature
Jinxin Zheng, Minggui Deng, Xiaoliang Qiu, Zhong Chen, Duoyun Li, Xiangbin Deng, Qiwen Deng, Zhijian Yu
Journal of Medical Case Reports.2017;[Epub]     CrossRef
Cumulative incidence and risk factors of creatine kinase elevation associated with telbivudine
Li Chen, Cai Cheng, Bicui Chen, Yue Zhao, Jiming Zhang, Bin Wang
European Journal of Clinical Pharmacology.2016; 72(2): 235.     CrossRef
Clinicopathological Features of Telbivudine-Associated Myopathy
Tomica Ambang, Joo-San Tan, Sheila Ong, Kum-Thong Wong, Khean-Jin Goh, Jose Ignacio Herrero
PLOS ONE.2016; 11(9): e0162760.     CrossRef