Search

  • HOME
  • Search
Original Article
1872
Hepatitis B core-related antigen dynamics and risk of subsequent clinical relapses after nucleos(t)ide analog cessation
Ying-Nan Tsai, Jia-Ling Wu, Cheng-Hao Tseng, Tzu-Haw Chen, Yi-Ling Wu, Chieh-Chang Chen, Yu-Jen Fang, Tzeng-Huey Yang, Mindie H. Nguyen, Jaw-Town Lin, Yao-Chun Hsu
Clin Mol Hepatol. 2024;30(1):98-108.   Published online December 14, 2023
View: 936   Download: 94
1850
Prognostic role of computed tomography analysis using deep learning algorithm in patients with chronic hepatitis B viral infection
Jeongin Yoo, Heejin Cho, Dong Ho Lee, Eun Ju Cho, Ijin Joo, Sun Kyung Jeon
Clin Mol Hepatol. 2023;29(4):1029-1042.   Published online August 29, 2023
View: 1866   Download: 87
Review
1798
Safety considerations for withdrawal of nucleos(t)ide analogues in patients with chronic hepatitis B: First, do no harm
Yao-Chun Hsu, Cheng-Hao Tseng, Jia-Horng Kao
Clin Mol Hepatol. 2023;29(4):869-890.   Published online March 14, 2023
View: 2445   Download: 179  Crossref: 4
1791
Hepatitis B core-related antigen: A novel and promising surrogate biomarker to guide anti-hepatitis B virus therapy
Takako Inoue, Takehisa Watanabe, Yasuhito Tanaka
Clin Mol Hepatol. 2023;29(4):851-868.   Published online March 9, 2023
View: 6264   Download: 331  Crossref: 5
Correspondence
Correspondence on Letter regarding “Is liver biopsy essential to identifying the immune tolerant phase of chronic hepatitis B?”
Joo Hyun Oh, Dong Hyun Sinn
Clin Mol Hepatol. 2023;29(3):820-820.   Published online May 19, 2023
View: 1373   Download: 27
Letter to the Editor
Letter regarding “Is liver biopsy essential to identifying the immune tolerant phase of chronic hepatitis B?”
Halil Haldun Emiroglu
Clin Mol Hepatol. 2023;29(3):812-812.   Published online May 8, 2023
View: 1388   Download: 22
Original Article
1824
Treated chronic hepatitis B is a good prognostic factor of diffuse large B-cell lymphoma
Jeayeon Park, Sung Won Chung, Yun Bin Lee, Hyunjae Shin, Moon Haeng Hur, Heejin Cho, Min Kyung Park, Jeonghwan Youk, Ji Yun Lee, Jeong-Ok Lee, Su Jong Yu, Yoon Jun Kim, Jung-Hwan Yoon, Tae Min Kim, Jeong-Hoon Lee
Clin Mol Hepatol. 2023;29(3):794-809.   Published online May 17, 2023
View: 2622   Download: 129  Crossref: 1
1823
Core indicators related to the elimination of hepatitis B and C virus infection in South Korea: A nationwide study
Chang Hun Lee, Gwang Hyeon Choi, Hwa Young Choi, Sojung Han, Eun Sun Jang, Young Eun Chon, Young Chang, Kyung-Ah Kim, Do Young Kim, Hyung Joon Yim, Hye-Lin Kim, Sook-Hyang Jeong, In Hee Kim
Clin Mol Hepatol. 2023;29(3):779-793.   Published online May 15, 2023
View: 2388   Download: 134
1822
Hepatocellular carcinoma prediction model performance decreases with long-term antiviral therapy in chronic hepatitis B patients
Xiaoning Wu, Xiaoqian Xu, Jialing Zhou, Yameng Sun, Huiguo Ding, Wen Xie, Guofeng Chen, Anlin Ma, HongXin Piao, Bingqiong Wang, Shuyan Chen, Tongtong Meng, Xiaojuan Ou, Hwai-I Yang, Jidong Jia, Yuanyuan Kong, Hong You
Clin Mol Hepatol. 2023;29(3):747-762.   Published online May 10, 2023
View: 1870   Download: 123
Review
1775
Development of hepatocellular carcinoma in treated and untreated patients with chronic hepatitis B virus infection
Chih-Lin Lin, Jia-Horng Kao
Clin Mol Hepatol. 2023;29(3):605-622.   Published online February 15, 2023
View: 3376   Download: 263  Web of Science: 2  Crossref: 7
Correspondence
Correspondence on Letter regarding “Long-term prognosis and the need for histologic assessment of chronic hepatitis B in the serological immune tolerant phase”
Jeong-Ju Yoo, Sang Gyune Kim
Clin Mol Hepatol. 2023;29(2):513-515.   Published online February 15, 2023
View: 1839   Download: 42
Letter to the Editor
Letter regarding “Long-term prognosis and the need for histologic assessment of chronic hepatitis B in the serological immune-tolerant phase”
Chia-Ming Chu, Yun-Fan Liaw
Clin Mol Hepatol. 2023;29(2):510-512.   Published online January 30, 2023
View: 1952   Download: 61  Web of Science: 1  Crossref: 1
Original Article
1763
Long-term prognosis and the need for histologic assessment of chronic hepatitis B in the serological immune-tolerant phase
Jeong-Ju Yoo, Soo Young Park, Ji Eun Moon, Yu Rim Lee, Han Ah Lee, Jieun Lee, Young Seok Kim, Yeon Seok Seo, Sang Gyune Kim
Clin Mol Hepatol. 2023;29(2):482-495.   Published online January 5, 2023
View: 2976   Download: 171  Web of Science: 6  Crossref: 7
Editorial
Is liver biopsy essential to identifying the immune tolerant phase of chronic hepatitis B?
Joo Hyun Oh, Dong Hyun Sinn
Clin Mol Hepatol. 2023;29(2):367-370.   Published online March 20, 2023
View: 2097   Download: 57  Web of Science: 3  Crossref: 2
1795
The imitator of immune-tolerant chronic hepatitis B: A killer in disguise
Moon Haeng Hur, Jeong-Hoon Lee
Clin Mol Hepatol. 2023;29(2):363-366.   Published online March 9, 2023
View: 2180   Download: 76  Web of Science: 1  Crossref: 1
Review
1770
Chronic hepatitis B with concurrent metabolic dysfunction-associated fatty liver disease: Challenges and perspectives
Shang-Chin Huang, Chun-Jen Liu
Clin Mol Hepatol. 2023;29(2):320-331.   Published online February 1, 2023
View: 3968   Download: 300  Web of Science: 7  Crossref: 9
1764
The role of different viral biomarkers on the management of chronic hepatitis B
Lung-Yi Mak, Rex Wan-Hin Hui, James Fung, Wai Kay Seto, Man-Fung Yuen
Clin Mol Hepatol. 2023;29(2):263-276.   Published online January 19, 2023
View: 4038   Download: 277  Web of Science: 4  Crossref: 4
1797
Overview of Asian clinical practice guidelines for the management of hepatocellular carcinoma: An Asian perspective comparison
Yuri Cho, Bo Hyun Kim, Joong-Won Park
Clin Mol Hepatol. 2023;29(2):252-262.   Published online March 10, 2023
View: 3580   Download: 221  Web of Science: 3  Crossref: 7
1758
Clinical practice guidelines and real-life practice on hepatocellular carcinoma: A the Hong Kong perspective
Rex Wan-Hin Hui, Lung-Yi Mak, Tan-To Cheung, Victor Ho-Fun Lee, Wai-Kay Seto, Man-Fung Yuen
Clin Mol Hepatol. 2023;29(2):217-229.   Published online December 28, 2022
View: 4475   Download: 230  Web of Science: 6  Crossref: 6
Original Article
1700
Hepatitis B virus pre-genomic RNA and hepatitis B core-related antigen reductions at week 4 predict favourable hepatitis B surface antigen response upon long-term nucleos(t)ide analogue in chronic hepatitis B
Lung-Yi Mak, Danny Wong, Alison Kuchta, Martina Hilfiker, Aaron Hamilton, Ning Chow, XianHua Mao, Wai Kay Seto, Man-Fung Yuen
Clin Mol Hepatol. 2023;29(1):146-162.   Published online August 19, 2022
View: 4834   Download: 209  Web of Science: 9  Crossref: 8
Editorial
New biomarkers of hepatitis B virus (HBV) infection: HBV RNA and HBV core-related antigen, new kids on the block?
Young-Suk Lim
Clin Mol Hepatol. 2023;29(1):118-119.   Published online November 29, 2022
View: 2706   Download: 152  Web of Science: 2  Crossref: 2
Moving toward hepatitis B virus functional cure - the impact of on-treatment kinetics of serum viral markers
Lilian Yan Liang, Vincent Wai-Sun Wong, Grace Lai-Hung Wong, Terry Cheuk-Fung Yip
Clin Mol Hepatol. 2023;29(1):113-117.   Published online October 31, 2022
View: 2635   Download: 89  Web of Science: 3  Crossref: 3
Original Article
1695
Decreased vitamin D-binding protein level portends poor outcome in acute-on-chronic liver failure caused by hepatitis B virus
Daxian Wu, Qunfang Rao, Zhongyang Xie, Xiaoqing Zhu, Yuanmei Che, Jian Wu, Hainv Gao, Jingyu Zhang, Zhouhua Hou, Xiaoyu Cheng, Zeyu Sun
Clin Mol Hepatol. 2022;28(4):912-925.   Published online July 28, 2022
View: 3791   Download: 135  Web of Science: 1  Crossref: 1
1683
COVID-19 vaccine immunogenicity among chronic liver disease patients and liver transplant recipients: A meta-analysis
Ka Shing Cheung, Chiu Hang Mok, Xianhua Mao, Ruiqi Zhang, Ivan FN Hung, Wai Kay Seto, Man Fung Yuen
Clin Mol Hepatol. 2022;28(4):890-911.   Published online June 3, 2022
View: 4649   Download: 175  Web of Science: 19  Crossref: 26
Review
1664
RNA interference as a novel treatment strategy for chronic hepatitis B infection
Rex Wan-Hin Hui, Lung-Yi Mak, Wai-Kay Seto, Man-Fung Yuen
Clin Mol Hepatol. 2022;28(3):408-424.   Published online February 17, 2022
View: 7284   Download: 586  Web of Science: 21  Crossref: 25
1647
The best predictive model for hepatocellular carcinoma in patients with chronic hepatitis B infection
Jung Hwan Yu, Soon Gu Cho, Young-Joo Jin, Jin-Woo Lee
Clin Mol Hepatol. 2022;28(3):351-361.   Published online November 26, 2021
View: 4523   Download: 232  Web of Science: 14  Crossref: 13
Guideline
KASL clinical practice guidelines for management of chronic hepatitis B
Clin Mol Hepatol. 2022;28(2):276-331.   Published online April 1, 2022
View: 9756   Download: 565  Web of Science: 31  Crossref: 39
Original Article
Tenofovir alafenamide treatment may not worsen the lipid profile of chronic hepatitis B patients: A propensity score-matched analysis
Joonho Jeong, Jung Woo Shin, Seok Won Jung, Eun Ji Park, Neung Hwa Park
Clin Mol Hepatol. 2022;28(2):254-264.   Published online December 28, 2021
View: 4508   Download: 270  Web of Science: 16  Crossref: 16
1642
U-shaped relationship between urea level and hepatic decompensation in chronic liver diseases
Huapeng Lin, Grace Lai-Hung Wong, Xinrong Zhang, Terry Cheuk-Fung Yip, Ken Liu, Yee Kit Tse, Vicki Wing-Ki Hui, Jimmy Che-To Lai, Henry Lik-Yuen Chan, Vincent Wai-Sun Wong
Clin Mol Hepatol. 2022;28(1):77-90.   Published online November 5, 2021
View: 4996   Download: 129  Web of Science: 12  Crossref: 11
Review
1624
Toward a complete cure for chronic hepatitis B: Novel therapeutic targets for hepatitis B virus
Sun Woong Kim, Jun Sik Yoon, Minjong Lee, Yuri Cho
Clin Mol Hepatol. 2022;28(1):17-30.   Published online July 20, 2021
View: 8847   Download: 611  Web of Science: 26  Crossref: 25
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Clinical and
Molecular
Hepatology

Print ISSN: 2287-2728
Online ISSN: 2287-285X


Editorial Office
The Korean Association for the Study of the Liver
Room A1210, 53 Mapo-daero(MapoTrapalace, Dowha-dong), Mapo-gu, Seoul, 04158, Korea
TEL: +82-2-703-0051   FAX: +82-2-703-0071    E-mail: kasl@kams.or.kr
Copyright © The Korean Association for the Study of the Liver.         
COUNTER
TODAY : 344
TOTAL : 1680909
Close layer