Search

  • HOME
  • Search
Snapshot
1693
Microbiome and metabolomics in alcoholic liver disease
Raja Ganesan, Ki Tae Suk
Clin Mol Hepatol. 2022;28(3):580-582.   Published online July 1, 2022
View: 1117   Download: 54  Citation: 1
Original Article
1681
The effect of diabetes and prediabetes on the prevalence, complications and mortality in nonalcoholic fatty liver disease
Cheng Han Ng, Kai En Chan, Yip Han Chin, Rebecca Wenling Zeng, Pei Chen Tsai, Wen Hui Lim, Darren Jun Hao Tan, Chin Meng Khoo, Lay Hoon Goh, Zheng Jye Ling, Anand Kulkarni, Lung-Yi Loey Mak, Daniel Q Huang, Mark Chan, Nicholas WS Chew, Mohammad Shadab Siddiqui, Arun J. Sanyal, Mark Muthiah
Clin Mol Hepatol. 2022;28(3):565-574.   Published online May 19, 2022
View: 1799   Download: 114  Citations: 3
1679
Effect of moderate-to-severe hepatic steatosis on neutralising antibody response among BNT162b2 and CoronaVac recipients
Ka Shing Cheung, Lok Ka Lam, Rex Wan Hin Hui, Xianhua Mao, Ruiqi R Zhang, Kwok Hung Chan, Ivan FN Hung, Wai Kay Seto, Man-Fung Yuen
Clin Mol Hepatol. 2022;28(3):553-564.   Published online May 11, 2022
View: 1081   Download: 62
1676
Gut-derived lipopolysaccharide promotes alcoholic hepatosteatosis and subsequent hepatocellular carcinoma by stimulating neutrophil extracellular traps through toll-like receptor 4
Yang Liu, Xin Zhang, Shuo Chen, Jiazhong Wang, Shuo Yu, Yiming Li, Meng Xu, Harouna Aboubacar, Junhui Li, Tao Shan, Jixin Wang, Gang Cao
Clin Mol Hepatol. 2022;28(3):522-539.   Published online May 4, 2022
View: 1380   Download: 91  Citation: 1
1669
Association of non-alcoholic fatty liver disease with incident dementia later in life among elder adults
Seogsong Jeong, Yun Hwan Oh, Seulggie Choi, Jooyoung Chang, Sung Min Kim, Joung Sik Son, Gyeongsil Lee, Joseph C Ahn, Dong Hyeon Lee, Bo Kyung Koo, Won Kim, Sang Min Park
Clin Mol Hepatol. 2022;28(3):510-521.   Published online March 17, 2022
View: 1818   Download: 169  Citations: 2
1675
Discovery of dipeptidyl peptidase-4 inhibitor specific biomarker in non-alcoholic fatty liver disease mouse models using modified basket trial
Ju Hee Oh, Dae Won Jun, Hye Young Kim, Seung Min Lee, Eileen L. Yoon, Jungwook Hwang, Jung Hwan Park, Hanbi Lee, Wankyu Kim, Hyunsung Kim
Clin Mol Hepatol. 2022;28(3):497-509.   Published online April 28, 2022
View: 1365   Download: 88
1667
Non-alcoholic fatty liver disease increases risk of carotid atherosclerosis and ischemic stroke: An updated meta-analysis with 135,602 individuals
Ansel Shao Pin Tang, Kai En Chan, Jingxuan Quek, Jieling Xiao, Phoebe Tay, Margaret Teng, Keng Siang Lee, Snow Yunni Lin, May Zin Myint, Benjamin Tan, Vijay K Sharma, Darren Jun Hao Tan, Wen Hui Lim, Apichat Kaewdech, Daniel Huang, Nicholas WS Chew, Mohammad Shadab Siddiqui, Arun J Sanyal, Mark Muthiah, Cheng Han Ng
Clin Mol Hepatol. 2022;28(3):483-496.   Published online March 2, 2022
View: 2273   Download: 155  Citations: 7
Editorial
Association of nonalcoholic fatty liver disease with incident dementia later in life among elderly adults
Byoung Seok Ye
Clin Mol Hepatol. 2022;28(3):481-482.   Published online May 16, 2022
View: 840   Download: 41
A crystal ball to forecast treatment responsiveness in nonalcoholic fatty liver disease
Seonghwan Hwang, Won Kim
Clin Mol Hepatol. 2022;28(3):478-480.   Published online June 16, 2022
View: 867   Download: 39
1687
Does nonalcoholic fatty liver disease predispose patients to carotid arteriosclerosis and ischemic stroke?
Qian Jin, Rui-Xu Yang, Jian-Gao Fan
Clin Mol Hepatol. 2022;28(3):473-477.   Published online June 22, 2022
View: 881   Download: 51
Review
1692
Therapeutic mechanisms and beneficial effects of non-antidiabetic drugs in chronic liver diseases
Han Ah Lee, Young Chang, Pil Soo Sung, Eileen L. Yoon, Hye Won Lee, Jeong-Ju Yoo, Young-Sun Lee, Jihyun An, Do Seon Song, Young Youn Cho, Seung Up Kim, Yoon Jun Kim
Clin Mol Hepatol. 2022;28(3):425-472.   Published online July 1, 2022
View: 1886   Download: 143
Letter to the Editor
Effects of interleukin-17 inhibitors on hepatic fibrosis index in patients with psoriasis and metabolic dysfunction-associated fatty liver disease: Directed acyclic graphs
Saori Takamura, Yuichi Teraki, Eri Katayama, Takumi Kawaguchi, Machiko Kawaguchi, Dan Nakano, Tsubasa Tsutsumi, Sumiko Nagoshi, Takekuni Nakama, Takuji Torimura
Clin Mol Hepatol. 2022;28(2):269-272.   Published online February 15, 2022
View: 1596   Download: 203
Original Article
1656
Prevalence trends of non-alcoholic fatty liver disease among young men in Korea: A Korean military population-based cross-sectional study
Jaejun Lee, Taeyun Kim, Hyun Yang, Si Hyun Bae
Clin Mol Hepatol. 2022;28(2):196-206.   Published online January 13, 2022
View: 1966   Download: 127
1648
Protective association of Klotho rs495392 gene polymorphism against hepatic steatosis in non-alcoholic fatty liver disease patients
Wen-Yue Liu, Xiaofang Zhang, Gang Li, Liang-Jie Tang, Pei-Wu Zhu, Rafael S. Rios, Kenneth I. Zheng, Hong-Lei Ma, Xiao-Dong Wang, Qiuwei Pan, Robert J. de Knegt, Luca Valenti, Mohsen Ghanbari, Ming-Hua Zheng
Clin Mol Hepatol. 2022;28(2):183-195.   Published online November 28, 2021
View: 2045   Download: 158  Citation: 1
1639
Nonalcoholic fatty liver disease and early prediction of gestational diabetes mellitus using machine learning methods
Seung Mi Lee, Suhyun Hwangbo, Errol R. Norwitz, Ja Nam Koo, Ig Hwan Oh, Eun Saem Choi, Young Mi Jung, Sun Min Kim, Byoung Jae Kim, Sang Youn Kim, Gyoung Min Kim, Won Kim, Sae Kyung Joo, Sue Shin, Chan-Wook Park, Taesung Park, Joong Shin Park
Clin Mol Hepatol. 2022;28(1):105-116.   Published online October 15, 2021
View: 2876   Download: 134  Citation: 1
1642
U-shaped relationship between urea level and hepatic decompensation in chronic liver diseases
Huapeng Lin, Grace Lai-Hung Wong, Xinrong Zhang, Terry Cheuk-Fung Yip, Ken Liu, Yee Kit Tse, Vicki Wing-Ki Hui, Jimmy Che-To Lai, Henry Lik-Yuen Chan, Vincent Wai-Sun Wong
Clin Mol Hepatol. 2022;28(1):77-90.   Published online November 5, 2021
View: 2212   Download: 87  Citations: 4
1633
Systematic review with meta-analysis: Non-alcoholic fatty liver disease and the association with pregnancy outcomes
Hydar El Jamaly, Guy D Eslick, Martin Weltman
Clin Mol Hepatol. 2022;28(1):52-66.   Published online September 17, 2021
View: 3248   Download: 152  Citations: 2
Editorial
Non-alcoholic fatty liver disease in pregnancy, paving the way for adverse pregnancy outcome risk assessment
Ja-Young Kwon
Clin Mol Hepatol. 2022;28(1):50-51.   Published online November 22, 2021
View: 1597   Download: 67
Nonalcoholic fatty liver disease-based risk prediction of adverse pregnancy outcomes: Ready for prime time?
Seung Mi Lee, Won Kim
Clin Mol Hepatol. 2022;28(1):47-49.   Published online November 30, 2021
View: 1625   Download: 70
An analysis of polygenic risk scores for non-alcoholic fatty liver disease
Dae Won Jun
Clin Mol Hepatol. 2021;27(3):446-447.   Published online May 21, 2021
View: 2155   Download: 111
Guideline
1619
KASL clinical practice guidelines: Management of nonalcoholic fatty liver disease
Seong Hee Kang, Hye Won Lee, Jeong-Ju Yoo, Yuri Cho, Seung Up Kim, Tae Hee Lee, Byoung Kuk Jang, Sang Gyune Kim, Sang Bong Ahn, Haeryoung Kim, Dae Won Jun, Joon-Il Choi, Do Seon Song, Won Kim, Soung Won Jeong, Moon Young Kim, Hong Koh, Sujin Jeong, Jin-Woo Lee, Yong Kyun Cho
Clin Mol Hepatol. 2021;27(3):363-401.   Published online June 22, 2021
View: 9622   Download: 950  Citations: 38
Original Article
1597
Serum lipocalin-2 is a potential biomarker for the clinical diagnosis of nonalcoholic steatohepatitis
Gang Xu, Yu-Min Wang, Miao-Miao Ying, Sui-Dan Chen, Zong-Rui Li, Hong-Lei Ma, Ming-Hua Zheng, Jian Wu, Chunming Ding
Clin Mol Hepatol. 2021;27(2):329-345.   Published online January 20, 2021
View: 3236   Download: 176  Citations: 5
Review
1612
From nonalcoholic fatty liver disease to metabolic-associated fatty liver disease: Big wave or ripple?
Seong Hee Kang, Yuri Cho, Soung Won Jeong, Seung Up Kim, Jin-Woo Lee
Clin Mol Hepatol. 2021;27(2):257-269.   Published online March 22, 2021
View: 4004   Download: 342  Citations: 22
1585
Evaluation and management of extrahepatic manifestations of nonalcoholic fatty liver disease
Karn Wijarnpreecha, Elizabeth S. Aby, Aijaz Ahmed, Donghee Kim
Clin Mol Hepatol. 2021;27(2):221-235.   Published online December 3, 2020
View: 4017   Download: 306  Citations: 12
Original Article
1574
Lactobacillus attenuates progression of nonalcoholic fatty liver disease by lowering cholesterol and steatosis
Na Young Lee, Min Jea Shin, Gi Soo Youn, Sang Jun Yoon, Ye Rin Choi, Hyeong Seop Kim, Haripriya Gupta, Sang Hak Han, Byoung Kook Kim, Do Yup Lee, Tae Sik Park, Hotaik Sung, Byung Yong Kim, Ki Tae Suk
Clin Mol Hepatol. 2021;27(1):110-124.   Published online December 3, 2020
View: 5043   Download: 336  Citations: 23
Editorial
Alcohol-related cirrhosis: The most challenging etiology of cirrhosis is more burdensome than ever
Marta Tonon, Salvatore Piano
Clin Mol Hepatol. 2021;27(1):94-96.   Published online December 3, 2020
View: 2185   Download: 103  Citations: 2
Review
1563
Updates in the quantitative assessment of liver fibrosis for nonalcoholic fatty liver disease: Histological perspective
Gwyneth Soon, Aileen Wee
Clin Mol Hepatol. 2021;27(1):44-57.   Published online November 19, 2020
View: 8349   Download: 278  Citations: 8
1568
The role of the gut microbiome and diet in the pathogenesis of non-alcoholic fatty liver disease
Erica Jennison, Christopher D. Byrne
Clin Mol Hepatol. 2021;27(1):22-43.   Published online December 10, 2020
View: 5340   Download: 352  Citations: 21
Special topic: Alcoholic liver diseases
The 14th International Symposium on Alcoholic Liver and Pancreatic Diseases and Cirrhosis (ISALPDC)
Alcohol and hepatocarcinogenesis
Makiko Taniai
Clin Mol Hepatol. 2020;26(4):736-741.   Published online October 1, 2020
View: 3012   Download: 104  Citations: 5
Nonalcoholic fatty liver disease and alcohol-related liver disease: From clinical aspects to pathophysiological insights
Kenichi Ikejima, Kazuyoshi Kon, Shunhei Yamashina
Clin Mol Hepatol. 2020;26(4):728-735.   Published online October 1, 2020
View: 3204   Download: 133  Citations: 12
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Clinical and
Molecular
Hepatology

Print ISSN: 2287-2728
Online ISSN: 2287-285X


Editorial Office
The Korean Association for the Study of the Liver
Room A1210, 53 Mapo-daero(MapoTrapalace, Dowha-dong), Mapo-gu, Seoul, 04158, Korea
TEL: +82-2-703-0051   FAX: +82-2-703-0071    E-mail: kasl@kams.or.kr
Copyright © The Korean Association for the Study of the Liver.         
COUNTER
TODAY : 102
TOTAL : 975656
Close layer